Menu
Vrienden van Landschapsbeheerfriesland
A+ A A-

Actief burgerschap

Ruim vijfhonderd enthousiaste vrijwilligers werken in Friesland aan herstel, behoud, beheer en ontwikkeling van het landschap. Hier zijn we trots op! Er is dan ook enorm veel nuttig werk te doen in het Friese landschap. Er is voor ieder wat wils; van wilgen knotten, tot onderhoud aan dorpsbosjes.

Maar actief burgerschap houdt meer in. Ook het creëren van draagvlak en betrokkenheid bij het landschap hoort daarbij. Wanneer mensen zich meer betrokken voelen bij het landschap zullen zij ook meer doen om het te behouden en te beschermen. Veel van onze activiteiten voeren we uit met actieve burgers, boeren en terreinbeheerders. Hieronder vindt u een greep daaruit. 

Projecten

Shared Grien Space

Shared Grien SpaceWaar zijn ze niet te vinden; braakliggende bouwkavels of armoedige ruilverkavelingsbosjes? De relatie tussen gemeente en inwoners is aan het veranderen en inwoners hebben vaak goede ideeën om deze terreinen een nieuwe ‘groene’ functie te geven. Landschapsbeheer Friesland en de Friese Milieu Federatie willen samen met deze bewoners de locaties weer aantrekkelijk maken en dagen hen uit om niet aan de regels maar aan de mogelijkheden te denken.

Lees meer

Educatieproject Noardlike Fryske Wâlden

Educatieproject Noardlike Fryske WaldenKinderen (bovenbouw basisschool) actief betrekken bij de natuur en cultuurhistorie van hun leefgebied ‘Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden’. Dat is het doel van het educatieproject 'Takomst foar in Unyk Lânskip'. Het behoud van de unieke waarden van het landschap staat centraal. Specifiek leren de kinderen over het onderhouden van elzensingels en de rol van boeren hierbij.

Lees meer

De Natuurwerkdag

Natuurwerkdag 2010 gemaakt door Martijn BroekmanOp elke eerste zaterdag van november vindt de Natuurwerkdag plaats. Iedereen kan op deze dag werken aan het behoud en herstel van natuur en landschap. De Natuurwerkdag is eigenlijk een opknapbeurt van het landschap en de grootste vrijwilligersactie in de Nederlandse natuur. Afhankelijk van de streek en de locatie zijn er verschillende werkzaamheden. De meeste activiteiten bestaan uit kleinschalig onderhoudswerk: snoeien, zagen, hooien, schoonmaken van poelen en paden, knotten van wilgen, maken van takkenrillen en verwijderen van riet.

Lees meer

Biologiedagen: Leren in de natuur!

biologiedagen Het project 'Biologiedagen' brengt de natuurlessen voor basisschoolleerlingen in praktijk. Bij het initiatief, van Landschapsbeheer Friesland en het Natuur & Milieu Educatie (NME) centrum, gaan vrijwilligerswerk en educatie op een prachtige manier samen. Leerlingen weten door biologielessen al het nodige van de natuur. Maar tijdens een Biologiedag gaan ze daadwerkelijk de natuur in. De dag begint altijd met een excursie voor de hele groep. Daarna werkt de helft van de groep aan veldopdrachten terwijl de anderen zich bezighouden met praktisch natuurbeheer. Na de lunch wisselen de werkzaamheden. 

Lees meer

Landschapsbeheer Friesland

logo2Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
Tel. (0512) 38 38 00

Volg ons

Provinciale organisaties LandschappenNL
Selecteer je provincie op de kaart.