Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Projecten

Bijzondere geschiedenis

Wie voor het eerst in het plaatsje Wier komt zal het niet meteen doorhebben dat het dorp een bijzondere geschiedenis kent. Op de Lautastate-terrein vlakbij Wier is in 1192 een verdedigbare toren gebouwd door Schelte Lauta. Waarschijnlijk liet dezelfde Schelte Lauta in die tijd de kerk bouwen als kapel. In de 17e eeuw werd de stins gesloopt en werd Lautastate gebouwd. In  1748 kwamen de pachters in opstand en tijdens deze opstand werd Lautastate in brand gestoken. De state was niet meer te redden. Alleen de grachten en de contouren van het terrein zijn in het huidige landschap terug te vinden.

Uitvoering

Inmiddels zijn de plannen in uitvoering. Er wordt een wandelroute aangelegd over het terrein, zodat bewoners en bezoekers de historie kunnen beleven. Door middel van inrichtingsmaatregelen wordt deze beleving versterkt, zoals aanplant van een laan, fruitbomen en een slingerend pad.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Jan Piet de Boer (telefoonnummer: 0512-38 38 00). 

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora