Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Projecten

Het Shared Grien Space-concept

In onder meer de krimpgebieden komen veel braakliggende bouwkavels of armoedige ruilverkavelingsbosjes voor. De gemeente trekt zich steeds meer terug en verwacht van de bewoners om meer invulling te geven aan de eigen omgeving; ook aan dergelijke terreinen. De bewoners hebben vaak goede ideeën om deze terreinen een nieuwe, ‘groene’ functie te geven. Landschapsbeheer Friesland en de Friese Milieu Federatie willen samen met hen de locaties weer aantrekkelijk  en vooral levendig maken.

Pioniers in het waddengebied

Kimswerd, Tzum en Minnertsga zijn de eerste dorpen in het Waddengebied die meedoen met het project. Het is de bedoeling dat deze dorpen als voorbeeld gaan dienen voor andere dorpen in het Waddengebied, ook voor dorpen in noord-Groningen. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Jan Piet de Boer (telefoonnummer: 0512-38 38 00). 

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Met uw gift helpt u ons het Friese landschap te onderhouden
Meld u aan op Groen Licht om op te hoogte te blijven via de nieuwsbrief
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora