Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Projecten

Het dorp 'groener' maken

Deze plannen worden besproken met de bewoners. De dorpsbewoners gaan vervolgens zelf aan de slag door streekeigen beplanting aan te brengen tijdens de zogeheten plantdag. Bij streekeigen soorten kunt u denken aan inheems bomen en struiken, hagen en fruitbomen. Tijdens deze dag worden aangewezen locaties ingericht volgens het groenplan. Vaak kunnen particulieren ook meedoen door streekeigen soorten in hun tuin aan te planten. Deze beplanting kan voor een gunstige prijs via Landschapsbeheer Friesland worden aangeschaft.

Met het project Doarpen Yn’t Grien wordt niet alleen uw dorp fraaier, maar het project creëert op deze manier ook saamhorigheid en draagvlak voor natuur en landschap in de eigen omgeving.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Piet de Boer (telefoonnummer 0512-383800).

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora