Menu
Vrienden van Landschapsbeheerfriesland
A+ A A-

Biodiversiteit

Wij werken aan de soortenrijkdom van planten en dieren. Die verscheidenheid in flora en fauna noemen we biodiversiteit. Een thema dat in heel Nederland veel aandacht behoeft, omdat het merendeel van het Nederlandse landschap gecultiveerd is. Daarbij wordt de landbouw steeds intensiever. Dit zijn factoren die van dusdanige invloed zijn, dat Nederland samen met Malta inmiddels onderaan de Europese ladder voor biodiversiteit staat.

LBF verbetert leefgebieden van planten en dieren. Dit doen we in overleg met bewoners, boeren, overheden en organisaties en met inzet van onze vrijwilligers. Vaak zijn deze vrijwilligers ook betrokken bij het inventariseren van de soorten. Wij beschikken over (regio)specifieke kennis om verschillende leefgebieden in de provincie in stand te houden, ook op kleine schaal, zoals in boomgaarden, houtwallen en kleine natuurterreinen. Dat verzekert een levend landschap voor de toekomst.

Onze projecten

Natuerlik Ferkaat

Natuerlik Ferkaat Friese burgers pronken nog vaak met de status ‘mooiste provincie’ van Nederland, maar onze provincie scoort niet bepaald goed op het gebied van biodiversiteit. Landschapsbeheer Friesland (LBF) en de Friese Milieu Federatie (FMF) gaan samen met de burgers aan de slag om de biodiversiteit van hun woonomgeving te versterken.

Lees meer

Oeverzwaluwwand Deinum

Oeverzwaluwwand Deinum Toen de Haak om Leeuwarden werd gerealiseerd, werd de oude N359 bij Deinum overbodig. De weg werd weggehaald en daardoor kwam er een flinke strook vrij waar ruimte is voor sport, recreatie en natuur. Oeverzwaluwen vestigden zich spontaan in tijdelijke zandbulten die ontstonden bij de sloop van het viaduct over het Van Harinxmakanaal.

Lees meer

Monitoring Biodiversiteit Droge Dooradering

Monitoring biodiversiteit Droge DooraderingLandschapsbeheer Friesland (LBF) monitort samen met Altenburg en Wymenga Ecologisch Onderzoek (A&W) vijf jaar lang tweehonderd houtwallen en singels in het leefgebied Droge Dooradering, in het kader van het subsidiestelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016. Deze opdracht is gegeven door de Provinsje Fryslân en de agrarische collectieven Noardlike Fryske Wâlden en ELAN Zuidoost-Friesland.

Lees meer

Nacht aan het Wad

Nacht aan het Wad NachttuinHet echt beleven van de duisternis tijdens de nacht is in stedelijk gebied een zeldzaamheid geworden. Het Waddengebied is nog één van de weinige gebieden in Nederland waar je de sterrenhemel ‘echt’ kun ervaren. Met het project Nacht aan het Wad, geïnspireerd op het initiatief Feel the Night van architecte Nynke Rixt Jukema, wordt aandacht gevraagd voor het echte donker tijdens de Nacht.

Lees meer

Landschapsbeheer Friesland

logo2Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
Tel. (0512) 38 38 00

Volg ons

Provinciale organisaties LandschappenNL
Selecteer je provincie op de kaart.