Menu
Vrienden van Landschapsbeheerfriesland
A+ A A-

Biodiversiteit

Wij werken aan de soortenrijkdom van planten en dieren. Die verscheidenheid in flora en fauna noemen we biodiversiteit. Een thema dat in heel Nederland veel aandacht behoeft, omdat het merendeel van het Nederlandse landschap gecultiveerd is. Daarbij wordt de landbouw steeds intensiever. Dit zijn factoren die van dusdanige invloed zijn, dat Nederland samen met Malta inmiddels onderaan de Europese ladder voor biodiversiteit staat.

LBF verbetert leefgebieden van planten en dieren. Dit doen we in overleg met bewoners, boeren, overheden en organisaties en met inzet van onze vrijwilligers. Vaak zijn deze vrijwilligers ook betrokken bij het inventariseren van de soorten. Wij beschikken over (regio)specifieke kennis om verschillende leefgebieden in de provincie in stand te houden, ook op kleine schaal, zoals in boomgaarden, houtwallen en kleine natuurterreinen. Dat verzekert een levend landschap voor de toekomst.

Onze projecten

Wilde Bijenlinie

Nederland zoemt

Met de toekenning van de bijdrage van ruim 1,7 miljoen tijdens het Goed Geld Gala, 6 februari 2017, in Amsterdam heeft de Postcode Loterij het startsein gegeven voor de realisatie van de Wilde Bijenlinie. De provinciale partners; de provinciale Landschappen en Landschapsbeheerorganisaties gaan samen met de vijf externe partners: Vlinderstichting, Entomologische Vereniging, Natuur- en Milieufederaties, Naturalis en de Bijenstichting onder leiding van LandschappenNL aan de slag met de realisatie van de Wilde Bijenlinie.

Lees meer

Verbetering biotoop adder, ringslang en heikikker

Ringslang

De adder, de ringslang en de heikikker zijn ‘rode lijst soorten’ en door provincie Friesland aangeduid als aandachtsoorten. Bovendien zijn deze soorten ‘gidssoorten’,  dat wil zeggen ze representeren grotere diergroepen die zich goed thuis voelen in dezelfde omstandigheden. De leefgebieden van adder, de ringslang en de heikikker zijn de afgelopen decennia kleiner geworden in Fryslân. Bovendien verliezen de resterende gebieden aan kwaliteit door o.a. verbossing. Landschapsbeheer Friesland heeft in het jaar 2015 drie projecten afgerond om een aantal leefgebieden van deze soorten te herstellen. 

Lees meer

De Groene Loper

Groene loperTegenwoordig geven steeds meer mensen aan de behoefte te hebben aan ontspanning. Onderzoek wijst uit dat voor bijna iedereen geldt dat men deze ontspanning kan vinden in een prettige, groene omgeving. De één zoekt een mooi natuurgebied op om er vogels kijken, de ander gaat graag actief wandelen in het cultuurlandschap. Wat is er nu mooier dat deze ontspanning in de directe woonomgeving gevonden kan worden? Daarom heeft een groot aantal Friese plattelandsorganisaties het concept ‘de Groene Loper’ ontwikkeld.

Lees meer

Vleermuismonitoring bij de NAM

Ruige dwergvleermuis

Nederland is één van de meest verlichte landen ter wereld. Op veel plekken is ’s nachts licht te zien en er is nog maar weinig bekend over de gevolgen van dit licht op onze natuur. Om hier meer kennis over te krijgen doet Landschapsbeheer Friesland samen met het Nederland Instituut voor Ecologie en de Wageningen universiteit onderzoek naar het effect van licht op het gedrag van de ruige dwergvleermuis. Dit onderzoek wordt gedaan rondom locaties van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in Friesland.

Lees meer

Landschapsbeheer Friesland

logo2Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
Tel. (0512) 38 38 00

Volg ons

Provinciale organisaties LandschappenNL
Selecteer je provincie op de kaart.