Menu
Vrienden van Landschapsbeheerfriesland
A+ A A-

Biodiversiteit

Wij werken aan de soortenrijkdom van planten en dieren. Die verscheidenheid in flora en fauna noemen we biodiversiteit. Een thema dat in heel Nederland veel aandacht behoeft, omdat het merendeel van het Nederlandse landschap gecultiveerd is. Daarbij wordt de landbouw steeds intensiever. Dit zijn factoren die van dusdanige invloed zijn, dat Nederland samen met Malta inmiddels onderaan de Europese ladder voor biodiversiteit staat.

LBF verbetert leefgebieden van planten en dieren. Dit doen we in overleg met bewoners, boeren, overheden en organisaties en met inzet van onze vrijwilligers. Vaak zijn deze vrijwilligers ook betrokken bij het inventariseren van de soorten. Wij beschikken over (regio)specifieke kennis om verschillende leefgebieden in de provincie in stand te houden, ook op kleine schaal, zoals in boomgaarden, houtwallen en kleine natuurterreinen. Dat verzekert een levend landschap voor de toekomst.

Onze projecten

Meldpunt vleermuizen en steenmarters

Steenmarter

Particulieren en bedrijven kunnen te maken krijgen met vleermuizen of steenmarters, omdat ze zich in huizen of gebouwen vestigen en daardoor overlast kunnen veroorzaken. Deze verblijfplaatsen en/of kolonies kunnen niet zomaar worden verwijderd, want de dieren zijn hoogst beschermd (in de Flora- en Faunawet). Het is daarom van belang deskundigen in te schakelen die adviezen kunnen geven bij het afhandelen en oplossen van de klachten.Lees meer

Landschapsbeheer Friesland

logo2Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
Tel. (0512) 38 38 00

Volg ons

Provinciale organisaties LandschappenNL
Selecteer je provincie op de kaart.