Menu
Vrienden van Landschapsbeheerfriesland
A+ A A-

Duurzaamheid

Hoe kunnen wij wonen, werken, vervoeren, recreëren enz. zonder dat we de aarde teveel belasten?  Onze generatie moet er voor zorgen dat de huidige behoeften van alle mensen op aarde vervuld kunnen worden zonder dat mensen, milieu en economie er in de toekomst teveel mee belast worden. Bijvoorbeeld door nu alle fossiele brandstoffen te verbruiken en daarmee een energie en CO2 probleem te creëren.

Ook Landschapsbeheer Friesland werkt aan duurzaamheid door bijvoorbeeld in pilots oplossingen te zoeken voor de toepassing van biomassa en daarmee tevens een bijdrage te leveren aan de kosten van een mooie en gevarieerde leefomgeving. 

Projecten

Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk

Landschapsfonds Oranjewoud Katlijk belvedereBent u weleens in het gebied rond het dorp Oranjewoud geweest? Dit landschap is prachtig en heeft veel bijzondere landschapselementen. Oude landgoederen met bossen afgewisseld met open ‘kamers’ en daarnaast veel grasland omzoomd door opgaande singels en wallen. Landschapsbeheer Friesland heeft het gebied in kaart gebracht in opdracht van de landinrichtingscommissie. Dit vormde een goede basis voor verkenningen hoe het onderhoud van het gebied het beste verzekerd kan worden. De gemeente Heerenveen nam samen met de provincie het voortouw een fonds op te richten dat de landschapselementen in beheer heeft.

Lees meer

Landschapsbeheer Friesland

logo2Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
Tel. (0512) 38 38 00

Volg ons

Provinciale organisaties LandschappenNL
Selecteer je provincie op de kaart.