Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Projecten Landbouw en water

Wist je dat in Friesland ruim 66% van de oppervlakte in gebruik is als landbouwgrond? De aanblik van de provincie wordt dus voor een groot deel bepaald door de activiteiten van de agrarische sector. Het boer-zijn en het boerenland is de afgelopen tijd veel veranderd. Door onder andere de druk om goedkoper voedsel te produceren en veranderingen binnen het landbouwsysteem is het landschap eentoniger geworden. Toch is er gelukkig weer een toenemende aandacht voor het agrarische landschap. Thema’s als biodiversiteit, landschap en de relatie tussen boer en burger staan hoog op de politieke agenda en wordt ook in de maatschappij belangrijker gevonden. Ook de individuele boeren zelf vinden dat ze komende jaren moeten gaan verduurzamen, deze omslag is al in gang gezet. Maar verandering is zeker niet eenvoudig. Bedrijven kunnen niet zomaar de bedrijfsvoering omgooien zonder in de financiële problemen te komen. Het vergt een flinke omslag van de sector en dat kost naast een heroriëntering ook tijd om aan te passen. LBF beweegt zich al meer dan 25 jaar op het snijvlak van landschap en bedrijfsvoering en is bij uitstek in staat hiervoor oplossingen te vinden. Hieronder vindt u onze projecten binnen het thema Landbouw en water.

Projecten

Het Friese cultuurlandschap is al stokoud en kent een verhalenrijke geschiedenis. Van de terpenbouwers tot de naoorlogse boeren, ze hebben allemaal hun stempel gedrukt op wat wij het agrarisch cultuurlandschap noemen. Dat het Friese platteland door de eeuwen heen al meermaals van aanblik veranderde, is dan ook niet meer dan logisch.

Om de identiteit van ons cultuurlandschap te behouden, moeten we er...

De boomwal als apotheek

Wat doe je als mens als je je niet lekker voelt? Juist dan neem je een aspirine. Maar wat doe je als koe als je je niet fit voelt?

Veertien veehouders van agrarische vereniging Vanla doen mee met het project ‘De Boomwal als apotheek van vee en bron van biodiversiteit’. Binnen het project worden specifieke bomen en struiken in de elzensingels en houtwallen aangeplant om een apotheekfunctie te creëren...

Sinds 14 maart 2018 werkt Landschapsbeheer Friesland en de Agrarische Collectieven ELAN, Noardlike Fryske Wâlden, Waddenvogels en It Lege Midden samen om de landschapselementen in het leefgebied Droge Dooradering te herstellen.

Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk

Bent u weleens in het gebied rond het dorp Oranjewoud geweest? Dit landschap is prachtig en heeft veel bijzondere landschapselementen. Oude landgoederen met bossen afgewisseld met open ‘kamers’ en daarnaast veel grasland omzoomd door opgaande singels en wallen. Landschapsbeheer Friesland heeft het gebied in kaart gebracht in opdracht van de landinrichtingscommissie. Dit vormde een goede basis voor...

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora