Menu
Vrienden van Landschapsbeheerfriesland
A+ A A-

Ruimtelijke kwaliteit

 

Er zijn verschillende factoren in het Friese landschap die bepalen hoe wij onze landschap, de ruimte waarin we leven, beleven en waarderen. Friesland heeft bijvoorbeeld veel karakteristieke elementen in het landschap dat honderden jaren geleden door mensenhanden gemaakt is. Ook het groen rond boerderijen, bedrijven en woningen bepaalt voor een groot deel hoe we ons landschap ervaren.

Landschapsbeheer Friesland zet zich in om het karakteristieke Friese landschap te behouden en waar we kunnen te versterken. Wij stimuleren onder meer het streekeigen inrichten van erven en onderzoeken de prachtige verhalen achter cultuurhistorisch erfgoed zodat bewoners en bezoekers het erfgoed weer kunnen beleven. 

Projecten

Quickscan Peazumerlannen

Paezumerlannen vierkantIt Fryske Gea wil de natuurwaarden van de Peazumerlannen waarborgen en versterken. Om de cultuurhistorische waarden van het gebied mee te nemen in de te ontwikkelen plannen, heeft It Fryske Gea aan Landschapsbeheer Friesland verzocht een cultuurhistorische quickscan uit te voeren.  

Lees meer

Parkbossen Oldeberkoop

Parkbossen Oldeberkoop Na het succesvolle project ‘Herstel Koepelbosch’ is de vrijwilligersgroep in Oldeberkoop niet alleen actief met het beheer van het Koepelbosch, maar ook met het ontwikkelen van ideeën voor de andere parkbossen die het dorp rijk is. Onder andere op advies van Landschapsbeheer Friesland is het plan bedacht om de parkbossen rond het dorp met elkaar te verbinden middels een kunstroute; de zogenaamde Parkbossen-Kunstroute.

Lees meer

Landschapsbiografie en omgevingsvisie

Landschapsbiografie Smallingerland In het kader van de nieuwe omgevingswet stellen het Rijk, de provincies en de gemeenten een omgevingsvisie op. In deze visie worden ambities en beleidsdoelen geformuleerd voor de fysieke leefomgeving. Het landschap speelt hierin ook een rol en gemeenten zijn dus verplicht om ambities en beleidsdoelen te formuleren voor het landschap. Ook de gemeente Smallingerland moet aan de slag met de omgevingswet. Om tot een goede omgevingsvisie te komen, vind de gemeente het belangrijk dat de waarden van het landschap de basis vormen.

Lees meer

TV-serie Romte

TV serie RomteVanaf dinsdag 31 oktober 2017 heeft Omrop Fryslân de 16-delige televisieserie ‘Romte’ uitgezonden. In de serie zijn vijf burgerinitiatieven een half jaar lang gevolgd: de inrichting van een buurttuin ‘Groene Flach’ in Sneek, het Parkbossenproject in Oldeberkoop, de ‘Terp fan ‘e Takomst’ in Blija, het plan voor De Peinder Mieden in Opeinde en een gemeenschappelijke tuin in Koudum; allemaal initiatieven om de (woon)omgeving van de bewoners mooier te maken. 

Lees meer

Landschapsbeheer Friesland

logo2Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
Tel. (0512) 38 38 00

Volg ons

Provinciale organisaties LandschappenNL
Selecteer je provincie op de kaart.