Menu
Vrienden van Landschapsbeheerfriesland
A+ A A-

Ruimtelijke kwaliteit

 

Er zijn verschillende factoren in het Friese landschap die bepalen hoe wij onze landschap, de ruimte waarin we leven, beleven en waarderen. Friesland heeft bijvoorbeeld veel karakteristieke elementen in het landschap dat honderden jaren geleden door mensenhanden gemaakt is. Ook het groen rond boerderijen, bedrijven en woningen bepaalt voor een groot deel hoe we ons landschap ervaren.

Landschapsbeheer Friesland zet zich in om het karakteristieke Friese landschap te behouden en waar we kunnen te versterken. Wij stimuleren onder meer het streekeigen inrichten van erven en onderzoeken de prachtige verhalen achter cultuurhistorisch erfgoed zodat bewoners en bezoekers het erfgoed weer kunnen beleven. 

Projecten

De Centrale As

Van Harinxmaweg Centrale asDe Centrale As is een nieuwe weg in Noordoost-Friesland en loopt van Dokkum langs Damwoude, Zwaagwesteinde, Veenwouden,  Hurdegaryp en Burgum naar Nijega. Het is een vierbaans autoweg door het Nationaal Landschap de Noardlike Fryske Wâlden die voor ongeveer twee derde deel over een geheel nieuw tracé loopt. Landschapsbeheer Friesland adviseert de provincie bij de inpassing van de nieuwe weg waarbij herkenbaarheid en behoud van kernkwaliteiten voor landschap leidend zijn. 

Lees meer

Kongsi van de Eendenkooi

Kongsi van de Eendenkooi - Eendenkooi bij de Hel

Landschapsbeheer Friesland maakt tijdens dit project veertien Friese eendenkooien toekomstbestendig. In totaal worden er 24 eendenkooien in het waddengebied hersteld. Sommige eendenkooien bestaan al ruim 400 jaar. Zij hebben veel historische waarde, maar ook veel natuurwaarde. De meeste eendenkooien worden niet meer gebruikt om eenden te vangen. Deze kooien hebben een andere functie gekregen, er worden excursies georganiseerd of het is een natuurobject geworden.

Lees meer

Moai Fryslân

Klaverblad Moai Fryslan XLVan zaterdag 15 maart 2014 tot 19 april 2014 is de zesdelige televisieserie ‘Moai Fryslân’ uitgezonden op Omrop Fryslân. De succesvolle serie is een coproductie van Landschapsbeheer Friesland, de Friese Milieu Federatie en Omrop Fryslân. Vanwege het succes wordt er nu druk gewerkt aan een vervolg op de serie: Moai Fryslân XL waarin mensen echt aan de slag gaan.

Lees meer

Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling

Terpen en Wierden - It Pypke in HallumLandschapsbeheer Friesland brengt het verhaal van het bijzondere terpen- en wierdenland voor het voetlicht samen met de bewoners gaan we op onderzoek uit. In 2014 is het ‘terpen- en wierdenland project’ door het Waddenfonds gehonoreerd, waarna de eerste informatieavonden al snel plaatvonden. Landschapsbeheer Friesland werkt in dit project samen met Landschapsbeheer Groningen, Het Kenniscentrum Landschap, het Terpencentrum en Museum Wierdenland.

Lees meer

Landschapsbeheer Friesland

logo2Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
Tel. (0512) 38 38 00

Volg ons

Provinciale organisaties LandschappenNL
Selecteer je provincie op de kaart.