Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Projecten

De functies van de verschillende eendenkooien worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Zo moet het bij een ‘vangende’ kooi zo rustig mogelijk zijn. Een kooi in de buurt kan dan gebruikt worden als ‘excursie-kooi’, zodat men niet de ‘vangende’ kooi gaat bezoeken.

Cultuurhistorie

Het vangen van eenden is een eeuwenoude traditie. Landschapsbeheer Friesland onderzoekt ook het verhaal achter de eendenkooien. Er is al veel bekend. Zo weten we bijvoorbeeld dat op 16 mei 1601 Doede Michiels een contract ondertekend heeft dat is opgesteld door Schelte van Aebinga. De heren komen overeen dat Doede een eendenkooi op de Hallumermieden zal aanleggen op het stuk land dat ‘Die seven bij hell’ heet. Voor zover bekend is dit het oudste geschreven archiefstuk over een Friese eendenkooi. Veel informatie komt uit het onderzoek van eendenkooienspecialist Gerard Mast. Hij doet veel onderzoek naar de geschiedenis van de kooien.

Samenwerking

Tijdens dit project worden eendenkooien rondom de Waddenzee hersteld in de provincies Friesland, Groningen en Noord-Holland. Landschapsbeheer Friesland werkt samen met Landschapsbeheer Groningen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het Groninger Landschap, de Kooikersvereniging en It Fryske Gea.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Jan Piet de Boer (telefoonnummer: 0512-38 38 00). 

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora