Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Projecten

Bekhofschans is onderdeel van de Friese Waterlinie

Dit is zonde, omdat de Bekhofschans onder meer een rijke geschiedenis kent en het verhaal achter de schans kan bijdragen aan de economische ontwikkeling van de streek. 

Nieuwe inrichting van de bekhofschans

De organisaties gaan onder meer werken aan een nieuwe, duurzame inrichting van de schans. Er is bijvoorbeeld op de wallen van de schans een stekelige hulsthaag geplant. Zo’n haag werd in de tijd van de waterlinie gebruikt om een ondoordringbare barrière te maken. Ook komt er een originele ontmoetingsplaats, ook wel een stekje genoemd, die het verhaal van de bijzondere locatie vertelt.
Het project sluit aan bij het Landinrichtingsplan Beekdal Linde en de plannen van Staatsbosbeheer. Zij willen de gebieden die aan de Bekhofschans grenzen herinrichten. Hiermee wordt al een belangrijke impuls gegeven aan de verbetering van de zichtbaarheid en de beleving van de Bekhofschans. 

De historie van de Friese Waterlinie

De Bekhofschans is één van de schansen van de Friese Waterlinie. Deze waterlinie is aangelegd in het rampjaar 1672/73 toen de toenmalige provincies Drenthe, Groningen en Friesland bedreigt werden door de bisschop van Münster ‘Bernhard von Galen’, ook wel Bommen Berend genoemd. De dijken werden tijdens deze dreiging doorgestoken zodat landerijen onder water kwamen te staan. De schansen, die op strategische plaatsen langs de Lende en de Tsjonger lagen, waren de enige doorgangen richting Leeuwarden. Op deze manier werd de Friese hoofdstad beschermd. Binnen de waterlinie is de Bekhofschans aan de rivier De Lende onder Oldebekoop het enige relict dat bewaard is gebleven.

Bijdrage aan de economische ontwikkeling

De Friese Waterlinie is één van de verhaallijnen van de gemeente Ooststellingwerf. De Waterlinie wordt ook al door recreatie- en toerismeondernemers opgepakt. Door de bijzondere historie van het gebied beleefbaarder te maken, kan het project bijdragen aan de economische ontwikkeling van de streek. 

Samenwerking binnen dit project

Dit project is in samenwerking met Landschapsbeheer Friesland en It Fryske Gea (beide lid van Koöperaasje DoarpenLan), Staatsbosbeheer, het Landinrichtingsproject Beekdal Linde, dorpsarchief Oldeberkoop, Plaatselijke belang Oldeberkoop, Geert Lantinga en Keunstwurk.  

Hier vind je de fietsroute langs de Friese Waterlinie. 
Hier vind je de geocachingsroute langs de Friese Waterlinie.

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora