Menu
Vrienden van Landschapsbeheerfriesland
A+ A A-

Quickscan Peazumerlannen

Paezumerlannen vierkantIt Fryske Gea wil de natuurwaarden van de Peazumerlannen waarborgen en versterken. Om de cultuurhistorische waarden van het gebied mee te nemen in de te ontwikkelen plannen, heeft It Fryske Gea aan Landschapsbeheer Friesland verzocht een cultuurhistorische quickscan uit te voeren.  

Deze quickscan bestaat uit een kartering van de aanwezige cultuurhistorische waarden en een beknopte beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van Peasens-Moddergat en de Peazumerlannen. Met deze quickscan is het mogelijk om de plannen voor natuurontwikkeling te onderbouwen vanuit de historische situatie en belangrijke cultuurhistorische elementen te behouden.

Landschapsbeheer Friesland

logo2Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
Tel. (0512) 38 38 00

Volg ons

Provinciale organisaties LandschappenNL
Selecteer je provincie op de kaart.