Steun ons

Steun ons

Stichting Landschapsbeheer Friesland (LBF) is in 1983 opgericht en is een non-profit organisatie op het gebied van natuur- en landschapsbeheer van Friesland. LBF werkt aan het behoud en verbeteren van de kwaliteit van het Friese landschap. Samen met boeren, inwoners, overheden en natuurorganisaties werken we aan projecten in het Friese cultuurlandschap. We doen dat door projectontwikkeling, beleidsondersteuning, deelname in gebiedscommissies, de ondersteuning van vrijwilligers en burgerinitiatieven en het opstellen en uitvoeren van landschapsvisies en onderhoudsplannen.

Wil jij een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van het Friese cultuurlandschap, erfgoed en biodiversiteit in Friesland? Dit kun je doen door ons te steunen. Jouw donatie helpt ons dit werk te blijven doen en nieuwe projecten in gang zetten.

Ja, ik steun het werk van Landschapsbeheer Friesland
en maak graag het volgende bedrag over:
Ongeldige invoer

anders, namelijk €
Ongeldige invoer


U heeft niet aangegeven Hoe vaak u het NFS wilt steunen


Betaalmethode

 
Wat gebeurt er met mijn donatie?

Steeds meer mensen beseffen ook wat de economische waarde is van natuur en landschap en zien dit mede als hun eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een gevarieerde en natuurlijke omgeving waarin mensen werken, wonen, recreëren én participeren is onmisbaar voor een prettige en gezonde samenleving. Als donateur draagt u bij aan een leefbare omgeving. Er zijn verschillende mogelijkheden. Maar hoeveel en hoe vaak u ook geeft, bij Landschapsbeheer Friesland leidt dat altijd tot 'winst voor het landschap'.

Mijn gegevens
Ongeldige invoer

Voornaam(*)
Ongeldige invoer

Tussenvoegsel
Ongeldige invoer

Achternaam(*)
U heeft uw achternaam niet opgegeven!


Straat(*)
U heeft geen straat opgegeven!

Huisnummer(*)
U heeft geen huisnummer opgegeven!

Toevoeging
U heeft geen toevoeging opgegeven!

Postcode(*)
U heeft geen (geldige) postcode opgegeven!

Plaats(*)
U heeft geen plaats naam opgegeven!


Telefoon
U heeft geen telefoon nummer opgegeven!

E-mail(*)
U heeft geen (geldig) e-mail adres opgegeven!


Mijn rekeningnummer(*)
Ongeldige invoer

 
Wat doet LBF met mijn gegevens?

Uw persoonsgegevens worden door LBF op een zorgvuldige wijze verwerkt, geheel in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens..

De persoonsgegevens gebruikt LBF enkel om haar doelgroepen te informeren. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden van LBF.

Samenvatting
Ik steun LBF [PERIODE] met [TOTAAL]

Mijn gegevens
[VOORNAAM] [ACHTERNAAM]
[STRAAT] [HUISNUMMER] [TOEVOEGING]
[POSTCODE]
[PLAATS]
[TELEFOONNUMMER]
Betaalwijze: [BETAALMETHODE]

Rekeningnummer: [REKENINGNUMMER]
Akkoord verwerking persoonsgegevens(*)
U dient akkoord te gaan met ons privacystatement

Totaal
€ 0.00

Uw steun is nodig!

Door uw steun levert u een belangrijke bijdrage aan het werk van Landschapsbeheer Friesland. Mede dankzij u kan LBF verder werken aan het beheren, onderhouden en verder ontwikkelen van ons fraaie Friese landschap.