Voorwaarden, Klachten & Privacystatement

Voorwaarden, Klachten & Privacystatement

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden, ook wel eens in de volksmond als "kleine lettertjes" aangeduid, zijn voorwaarden die gelden voor een bepaald soort overeenkomsten, of zelfs alle overeenkomsten die de gebruiker sluit. Ze zijn vaak in kleine letters achterop de overeenkomst gedrukt, of toegevoegd als bijlage. Algemene voorwaarden kunnen onder andere inhouden:

  • Leveringsvoorwaarden en levertijd;
  • Regels met betrekking tot (te late) betaling;
  • Geldend recht en bevoegde rechtbank;
  • Garanties en exoneraties.


Ook al hoeft niet afzonderlijk voor de algemene voorwaarden te worden getekend, toch maken ze deel uit van de overeenkomst. Met name in consumentensituaties valt over de algemene voorwaarden niet te onderhandelen.Algemene voorwaarden moeten daarom aan de wederpartij worden overlegd, of de wederpartij moet redelijkerwijs geacht kunnen worden kennis te hebben genomen van deze Algemene voorwaarden. Dat kan via onze website.

 

Klachtenregeling

De medewerkers van Landschapsbeheer Friesland hebben jaarlijkse te maken met vele honderden particulieren, organisaties en overheden. Bijna altijd gaat het naar wens. Een enkele keer is dat helaas niet het geval. Mocht u niet tevreden zijn of u heeft een beklag van ernstige aard, dan kunt u een officiële klacht indienen. Hoe u dit kunt doen, is vastgelegd in onze klachtenregeling. U kunt daarvoor terecht bij de directie van Landschapsbeheer Friesland, die er alles aan zal doen om de klacht zo goed mogelijk te behandelen. Voor contactgegevens, zie colofon.

U kunt hier de volledige klachtenregeling downloaden.

 

Privacyverklaring

Landschapsbeheer Friesland verwerkt ww persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

U kunt hier de privacyverklaring downloaden.