Menu
Vrienden van Landschapsbeheerfriesland
A+ A A-

Wij zijn Landschapsbeheer Friesland

Landschapsbeheer Friesland zorgt voor het Friese landschap met verantwoord en deskundig natuur- en landschapsbeheer waarin ook soortenbescherming een belangrijke plek heeft. Ons landschap is voor een groot deel door mensen gemaakt en moet daarom ook door mensen onderhouden worden. Het landschap van Friesland is uniek. ‘Terpen en wierden, elzensingels en houtwallen, staten en stinzen en de Friese Waterlinie’ zijn daarvan slechts enkele voorbeelden. Onze slogan luidt daarom: ‘Winst voor het landschap’.

Draagvlak voor het landschap

Maar om de beoogde doelen in het landschap goed gestalte te kunnen geven, is draagvlak bij de burgers een basisvoorwaarde. Wij stellen de mens, de Friese burger, centraal bij het werken aan en in het landschap. Het beleven van het Friese landschap draagt bovendien bij aan gezondheid en welzijn van de mens. Kortom: ‘Vóór het landschap, mét de mensen’.

Landschapsbeheer doen we samen

Wij werken samen met anderen. Zo kunnen we rekenen op zo’n vijfhonderd enthousiaste vrijwilligers en trekken we op met bijvoorbeeld agrariërs, erfbezitters, recreatiebedrijven en andere beheerders van landschap. Ook werken we samen met overheden, scholen, bedrijven en organisaties.

Wij zijn geen terreinbeheerder, zoals onze partner It Fryske Gea, maar een kennisinstituut, adviseur, belangenbehartiger, verbinder en uitvoerder van groene diensten.

 

Landschapsbeheer Friesland

logo2Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
Tel. (0512) 38 38 00

Volg ons

Provinciale organisaties LandschappenNL
Selecteer je provincie op de kaart.