Menu
Vrienden van Landschapsbeheerfriesland
A+ A A-

Rollen

Landschapsbeheer Friesland heeft grofweg drie rollen:

  • Adviseur / coördinator: Wij adviseren eigenaren, overheden, instellingen en organisaties over landschapsbeheer in de breedste zin, op basis van uitvoeringsgerichte kennis. We brengen partijen bij elkaar en coördineren hun inspanningen. Daarbij maken we 'best practices / behaalde successen' toegankelijk, dragen die uit en zorgen voor doorontwikkeling.
  • Belangenbehartiger: Wij versterken en onderhouden het maatschappelijk en bestuurlijke draagvlak voor landschapszorg en uitvoering van beheer en ontwikkeling. Dit doen we door te lobbyen, het verzorgen van publicaties en door overheden, beheerders, eigenaren en gebruikers te informeren, te adviseren en te overtuigen. Vaak samen met andere natuurbeschermingsorganisaties, zusterorganisaties in andere provincies of landelijk met de koepel Landschapsbeheer Nederland.
  • Organisator: Wij helpen bij het organiseren en uitvoeren van beheer en ontwikkeling.

Landschapsbeheer Friesland

logo2Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
Tel. (0512) 38 38 00

Volg ons

Provinciale organisaties LandschappenNL
Selecteer je provincie op de kaart.