Menu
Vrienden van Landschapsbeheerfriesland
A+ A A-

Samenwerking

Landschapsbeheer is mensenwerk. Talloze mensen en organisaties werken dag in dag uit aan een mooier landschap. Hieronder ziet u een overzicht van organisaties en initiatieven waarmee we verbonden zijn.

LandschappenNL
Samen met elf andere provinciale stichtingen Landschapsbeheer en twaalf Landschappen, waaronder It Fryske Gea, is Landschapsbeheer Friesland verenigd in LandschappenNL. LandschappenNL komt op voor het landschap op nationaal niveau. Daarnaast zorgt deze samenwerkingsverband voor grotere landelijke bekendheid van de provinciale organisaties.

Koöperaasje DoarpenLân
Landschapsbeheer Friesland is samen met It Fryske Gea oprichter van Koöperaasje DoarpenLân. Organisaties die werken aan de kwaliteit van de Friese leefomgeving kunnen lid worden van de Koöperaasje. Koöperaasje DoarpenLân werkt met deskundigen uit de aangesloten organisaties, waar nodig aangevuld met externe deskundigen. Daarnaast maakt de Koöperaasje gebruik van de lokaal aanwezige ervaring en gebiedskennis. Zo kan zij als geen ander vraagstukken en initiatieven gebiedsgericht behandelen.

It Fryske Gea
Landschapsbeheer Friesland werkt al een aantal jaar samen met terreinbeheerder It Fryske Gea. Sinds LBF samen met It Fryske Gea in 2015 Koöperaasje DoarpenLân heeft opgericht is de samenwerking nog nauwer geworden.

Friese Milieu Federatie
Landschapsbeheer Friesland werkt met enkele projecten intensief samen met de Friese Milieu Federatie, zoals Moai Fryslân XL en De Groene Loper. Ook is de Friese Milieu Federatie lid van Koöperaasje DoarpenLân.

Grien Oerlis
De Grien Oerlis is een overlegplatform van Landschapsbeheer Friesland, de Friese Milieu Federatie, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Consulentschap IVN Fryslân en de waddenvereniging. We bespreken onder meer gemeenschappelijke strategieën en de ontwikkelingen in de sector.

ELAN
Elan is een organisatie waar agrarische natuurverenigingen uit zuid-oost Friesland lid van kunnen worden. Net als de onderliggende natuurverenigingen streeft ELAN naar agrarische bedrijven waar agrariërs in harmonie met hun omgeving duurzaam en economisch rendabel kunnen werken. ELAN werkt vanuit het zelfde pand als Landschapsbeheer Friesland.

Andere partners
Ook werken we samen met: Dienst Landelijke Gebied, Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Consulentschap IVN Fryslân, Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk, De Friese NME centra, Agrarische Natuurverenigingen, Re-integratiebureaus, steunpunt Landschap Zuidoost-Friesland, Doarpswurk, Historische Verenigingen, Stichting Monumentenzorg, Hûs en Hiem, vrijwilligerscentrale en Stichting Staten en Stinzen.

Landschapsbeheer Friesland

logo2Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
Tel. (0512) 38 38 00

Volg ons

Provinciale organisaties LandschappenNL
Selecteer je provincie op de kaart.