Projecten

Projecten

Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk

Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk

Bent u weleens in het gebied rond het dorp Oranjewoud geweest? Dit landschap is prachtig en heeft veel bijzondere landschapselementen. Oude landgoederen met bossen afgewisseld met open ‘kamers’ en daarnaast veel grasland omzoomd door opgaande singels en wallen. Landschapsbeheer Friesland heeft het gebied in kaart gebracht in opdracht van de landinrichtingscommissie. Dit vormde een goede basis voor verkenningen hoe het onderhoud van het gebied het beste verzekerd kan worden. De gemeente Heerenveen nam samen met de provincie het voortouw een fonds op te richten dat de landschapselementen in beheer heeft.

Zo is het Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk ontstaan. Het bestaat sinds 2012 en beheert nu ruim 1,5 miljoen euro om het onderhoud van het gebied jarenlang te betalen. 

Het fonds wordt beheerd door een bestuur van vijf personen met binding in het gebied. Bestuursleden hebben een achtergrond in de landbouw en zijn natuurlijk bewoners van het gebied. Zij bepalen de grote lijnen van het fonds. Landschapsbeheer Friesland is bij het fonds betrokken als adviseur van het bestuur en de inhoudelijke ondersteuning van de gebiedsmakelaar die namens het bestuur de contacten met de beheerders voor zijn rekening neemt. Ook de administratie wordt door LBF verzorgd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Foppe van der Meer (telefoonnummer: 0512-38 38 00).