Projecten

Projecten

Meetnet Agrarische Cultuurlandschap (MAC)

Meetnet Agrarische Cultuurlandschap (MAC)

LandschappenNL (toen Landschapsbeheer Nederland) is in 2010 gestart met het Meetnet Agrarisch Cultuurlandschap, ook wel MAC genoemd. Binnen het MAC wordt steekproefsgewijs het agrarisch cultuurlandschap geïnventariseerd om veranderingen in dit landschap op elementniveau te volgen.

LandschappenNL is hiermee de enige partij in Nederland die gegevens verzamelt over landschapselementen in Nederland. In Friesland voert Landschapsbeheer Friesland MAC uit en monitort daarmee de staat van het Friese agrarische cultuurlandschap.

Steekproef

Landschapsbeheer Friesland inventariseert binnen MAC 5.000 hectare verdeeld over 8 gebiedjes. Deze gebiedjes zijn verdeeld over de verschillende landschapstypes in de provincie. Elk gebiedje wordt één keer per vijf jaar bezocht, waarbij vanaf de openbare weg de gegevens worden verzameld. Elk gebiedje is inmiddels één keer bezocht en deze gegevens vormen de 0-meeting.  De tweede monitoringsronde is ook bijna afgerond. Door de gegevens te vergelijken kunnen we mettertijd uitspraken doen over de staat van het (Friese) landschap.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Foppe van der Meer (0512-383800).