Projecten

Projecten

Natuerlik Ferskaat mei de Mienskip

Natuerlik Ferskaat mei de Mienskip

Samen met FMF en stichting Wrâldfrucht is Landschapsbeheer Friesland in het voorjaar 2020 gestart met het project ‘Natuerlik Ferskeat mei de Mienskip’, gericht op Noordoost-Fryslân. Bewoners van de dorpen Kollum, Kootstertille, Noardburgum, Rinsumageast en Feanwâlden maken zich de komende 2 jaar sterk voor de biodiversiteit in en rond het dorp.

We gaan samen met de bewoners aan de slag met concrete laagdrempelige projecten om de biodiversiteit te versterken, bijvoorbeeld het aanleggen van bijenweides en natuurtuinen, het planten van biologische bloembollen en het plaatsen van nestgelegenheden.

Het proces vooraf

Er is een grondig proces aan vooraf gegaan. In het najaar van 2017 zijn door middel van een online enquête de wensen en ideeën over biodiversiteit van bewoners geïnventariseerd. In het voorjaar van 2018 zijn er een aantal bijeenkomsten georganiseerd waarvoor een breed gezelschap is uitgenodigd. Het doel van de bijeenkomsten was om ideeën over het verbeteren van biodiversiteit van bewoners in kaart te brengen. Daarna is er een slotbijeenkomst georganiseerd om alle ideeën terug te koppelen aan de bewoners. Zij konden die avond aanvullingen doen en aangeven of zij intensief betrokken willen blijven bij het project.

Netwerk in de regio

Na dit proces zijn er drie thema-avonden georganiseerd over Particuliere terreinen & bosjes, Agrarisch natuurbeheer & water en Bermen & openbaar groen  met als resultaat dat er rond ieder thema kerngroepen zijn gevormd. De kerngroep Particuliere terreinen & bosjes heeft de plannen inmiddels voor vijf dorpen verder uitgewerkt onder de noemer ‘Natuerlik Ferskaat mei de Mienskip’ en een groot deel van de financiering voor het project is inmiddels rond. In het project zal o.a. worden samengewerkt met gemeenten, scholen en zorgboerderijen. Via het netwerk kunnen initiatieven en organisaties samen werken om de biodiversiteit in de regio te verbeteren.

Werkwijze in het dorp

Binnen de vijf dorpen worden werkgroepen gevormd die de ideeën voor het versterken van de biodiversiteit in het dorp vorm gaan geven en deze ideeën samen met vrijwilligers en met professionele ondersteuning gaan uitvoeren. Hierbij kun je denken aan het aanstellen van tuinambassadeurs, het coördineren van plantdagen en het organiseren van cursussen en lezingen.

Ook krijgt het bekende plaatselijke evenement Brommels de komende twee jaar ‘Natuerlik Ferskaat’ als thema waardoor biodiversiteit in de regio nog meer op de kaart wordt gezet.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Piet de Boer (telefoonnummer 06-51278957).