Projecten

Projecten

Natuerlik Ferskaat mei de Mienskip Biodiversiteit

Natuerlik Ferskaat mei de Mienskip

Samen met FMF en stichting Wrâldfrucht is Landschapsbeheer Friesland in het voorjaar 2020 gestart met het project ‘Natuerlik Ferskeat mei de Mienskip’, gericht op Noordoost-Fryslân. Bewoners van de dorpen Kollum, Kootstertille, Noardburgum, Rinsumageast en Feanwâlden maken zich de komende 2 jaar sterk voor de biodiversiteit in en rond het dorp.

Van Stinzenplant tot Börgbloumkes

Stinzenplanten zijn bol-, knol- en wortelgewassen. Denk hierbij aan sneeuwklokjes, krokussen en bosanemonen. Deze bijzondere verwilderende voorjaarsbloeiers zijn onlosmakelijk verbonden met historische plekken in het noordelijke zeekleilandschap langs de Waddenkust. Denk aan (voormalige) stateterreinen in Friesland, borgterreinen in Groningen en rond stolpboerderijen in Noord-Holland.

Monitoring Peinder Mieden

Monitoring Peinder Mieden

Sinds het voorjaar van 2019 is Landschapsbeheer Friesland betrokken bij het bijzondere project Peinder Mieden tussen Opeinde en Drachten. In het natuurgebied bouwen 38 kopers hun droomhuis tussen de elzensingels.

De boomwal als apotheek

De boomwal als apotheek

Wat doe je als mens als je je niet lekker voelt? Juist dan neem je een aspirine. Maar wat doe je als koe als je je niet fit voelt?

Werkzaamheden oeverzwaluwwand Marsum Landschapsbeheer Friesland

Zwaluwwand Marsum

In oktober 2019 is gestart met de bouw van een oeverzwaluwwand langs de Ingelumer Feart in Marsum. De aanleg van de wand is een project van Landschapsbeheer Friesland, De vogelwacht Marsum en dorpsbelang Marsum.

Monitoring biodiversiteit Droge Dooradering

Monitoring Biodiversiteit Droge Dooradering

Landschapsbeheer Friesland (LBF) monitort samen met Altenburg en Wymenga Ecologisch Onderzoek (A&W) vijf jaar lang tweehonderd houtwallen en singels in het leefgebied Droge Dooradering, in het kader van het subsidiestelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016. Deze opdracht is gegeven door de Provinsje Fryslân en de agrarische collectieven Noardlike Fryske Wâlden en ELAN Zuidoost-Friesland.

Ringslang

Verbetering biotoop adder, ringslang en heikikker

De adder, de ringslang en de heikikker zijn ‘rode lijst soorten’ en door provincie Friesland aangeduid als aandachtsoorten. Bovendien zijn deze soorten ‘gidssoorten’,  dat wil zeggen ze representeren grotere diergroepen die zich goed thuis voelen in dezelfde omstandigheden. De leefgebieden van adder, de ringslang en de heikikker zijn de afgelopen decennia kleiner geworden in Fryslân. Bovendien verliezen de resterende gebieden aan kwaliteit door o.a. verbossing. Landschapsbeheer Friesland heeft in het jaar 2015 drie projecten afgerond om een aantal leefgebieden van deze soorten te herstellen.