Projecten

Projecten

Verbetering biotoop adder, ringslang en heikikker

Verbetering biotoop adder, ringslang en heikikker

De adder, de ringslang en de heikikker zijn ‘rode lijst soorten’ en door provincie Friesland aangeduid als aandachtsoorten. Bovendien zijn deze soorten ‘gidssoorten’,  dat wil zeggen ze representeren grotere diergroepen die zich goed thuis voelen in dezelfde omstandigheden. De leefgebieden van adder, de ringslang en de heikikker zijn de afgelopen decennia kleiner geworden in Fryslân. Bovendien verliezen de resterende gebieden aan kwaliteit door o.a. verbossing. Landschapsbeheer Friesland heeft in het jaar 2015 drie projecten afgerond om een aantal leefgebieden van deze soorten te herstellen. 

Njirre yn beweging

In dit project werd de verbetering van de kwaliteit van een aantal heideterreinen nagestreefd en de verbindingen met andere natuurterreinen te verbeteren. Dit alles met de adder als ‘gidssoort’. Elf particuliere terreinen uit de gemeenten Heerenveen, Oostellingwerf en Westellingwerf zijn opgenomen in het project. Landschapsbeheer Friesland heeft samen met de terreineigenaren een plan gemaakt om de kwaliteit van de heideterreinen te verbeteren. De genomen maatregelen verschilden per situatie, maar er is onder andere opslag verwijderd en vergraste heide geplagd.

Heikikker en ringslang in Oranjewoud

In het bosgebied bij Oranjewoud liggen vele kleinere en soms grotere waterpartijen. Deze waterpartijen worden in de volksmond ‘dobben’ genoemd. LBF heeft op gronden van particulieren drie dobben in het bosgebied van het landgoed Oranjehoeve hersteld. Deze waterpartijen zijn een belangrijk onderdeel in het leefgebied van de heikkiker en de ringslang. Bovendien hebben andere amfibieën als de groene kikker, de kleine watersalamander en vele aan water gebonden insecten ook baat bij het herstel. De drie dobben zijn onder andere gebaggerd, om de diepte opnieuw op peil te brengen.

heikikker in hand terrein Cristiaanse GTOnderhoud en aanleg broeihopen voor de ringslang

LBF is al lang actief om het biotoop van de ringslang te verbeteren. Een onderdeel hiervan is de aanleg van broeihopen. Uit onderzoek en uit eigen projecten is gebleken dat de aanleg van broeihopen een positief effect heeft op de ringslangpopulatie. LBF heeft in dit project vooral ingezet op de zogenaamde ‘hot spots’. Dit zijn broeihopen waarin soms honderden eischalen zijn aangetroffen. LBF heeft 50 bestaande broeihopen hersteld en 7 nieuwe broeihopen aangelegd in de omgeving van de bekende ‘hotspots’. Tijdens de onderhoudswerkzaamheden werden in 18 broeihopen in totaal 4.880 eieren aangetroffen, variërend van 2 tot 846 eieren per broeihoop. Dit betekent dat in 2014 meer dan 160 ringslangvrouwtjes eieren hebben gelegd in de broeihopen.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met projectleider Foppe van der Meer (telefoonnummer 0512-383800).