Projecten

Projecten

LESA Fochteloërveen

Voor een goed beheer van het Fochteloërveen zijn tal van factoren van belang. Dit bijzondere hoogveenreservaat heeft de afgelopen jaren onder andere te kampen met een hardnekkige verdroging. Om deze verdroging op een weloverwogen manier aan te kunnen pakken zijn verschillende analyses uitgevoerd. Een daarvan is de LESA, oftewel de LandschapsEcologische SysteemAnalyse. Landschapsbeheer Friesland is gevraagd om het cultuurhistorische deel van deze systeemanalyse uit te voeren.

Het Fochteloërveen maakt van oudsher onderdeel uit van een gigantisch hoogveenareaal dat grote delen van Drenthe en Zuidoost-Friesland besloeg. Door ontginning en turfwinning is veel van dit veen verdwenen. Het Fochteloërveen vormt één van de weinige relicten van dit ooit zo immense hoogveencomplex. Naast natuurlijk hoogveen zijn op en rond het Fochteloërveen ook vele bijzondere cultuurhistorische relicten te vinden. Wat te denken van het uitgekiende wijkenstelsel rond Ravenswoud of de bijzondere uitleg van weldadigheidskolonie Veenhuizen. Wij hebben alle belangrijke cultuurhistorische waarden van het gebied op een rijtje gezet. Ook de invloed van deze elementen en structuren op de waterhuishouding is aangestipt.

Voor het cultuurhistorische deel werkte we nauw samen samen met Arcadis en hoogveendeskundige André Jansen.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met senior projectleider Erfgoed & Cultuurhistorie Dennis Worst via 0512 - 38 38 00 of d.worst@landschapsbeheerfriesland.nl.