Nieuws

Nieuws

205 nieuwe soorten sluipwespen

205 nieuwe soorten sluipwespen

Er zijn veel verschillende soorten sluipwespen. Sommige zijn heel bijzonder en hebben een zeer beperkt verspreidingsgebied. Andere komen algemener voor, maar werden nog niet eerder opgemerkt. In december verscheen een artikel op de website Nature Today over 205 nieuwe soorten, vastgesteld in Nederland en België, waarvan 10% afkomstig uit in de Noardlike Fryske Wâlden.

Onderzoek in de Noardlike Fryske Wâlden
Landschapsbeheer Friesland deed in 2012 onderzoek naar insecten in de Noardlike Fryske Wâlden. Het was deel van een groter onderzoek naar de flora en fauna in het gebied, uitgevoerd in samenwerking met Altenburg & Wymenga Ecologisch Onderzoek en de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. Specialisten werden ingezet om diverse insectengroepen te bestuderen, zoals het op naam brengen van de soorten. Hilco Meijer uit Drachten was een van de specialisten en ontdekte verschillende soorten sluipwespen die nog niet eerder in Nederland waren vastgesteld. Samen met andere Nederlandse en Belgische deskundigen, schreef hij over de ontdekking van 205 nieuwe sluipwespsoorten in Nederland en België, waarvan meer dan 10% afkomstig uit de Noardlike Fryske Wâlden. Het artikel verscheen in december 2021 in het ‘Belgian Journal of Entomology’.

Parasiteren
Sluipwespen worden ook wel parasitaire wespen genoemd omdat ze parasiteren op andere insecten. Ze zijn in hun voorkomen dus afhankelijk van andere insecten ofwel hun gastheren. Tijdens het onderzoek werd ook gekeken naar andere insecten, waaronder nachtvlinders. Veel van de nu vastgestelde sluipwespen parasiteren op onder andere de onvolwassen stadia van deze nachtvlinders.
De vrouwtjes leggen hun eieren op of in de larven, of andere stadia, van allerlei insecten. Zo is er een soort die gespecialiseerd is in pijlstaarten, een groep grote nachtvlinders. De sluipwesp legt een ei in de pop van de pijlstaart en na uitkomst van het ei vreet de sluipwesplarve de pop van binnen leeg. Uiteindelijk komt er dan geen vlinder uit deze pop, maar een sluipwesp. Door deze eigenschap worden sluipwespen ingezet als (biologische) bestrijders van plaaginsecten, in bijvoorbeeld kassen. Ook in de natuur helpen sluipwespen ons. Zo is er een sluipwesp die de eitjes ín de eitjes van de eikenprocessierups legt. Hieruit zullen dus geen eikenprocessierupsen tevoorschijn komen, maar een nieuwe generatie sluipwespen.

landschap houtwal trekker Oostermeer liggendKleine landschapselementen bieden geschikt leefgebied
Poelen, elzensingels en houtwallen, in het kleinschalige agrarische cultuurlandschap in de Noardlike Fryske Wâlden, bieden een geschikt leefgebied voor veel insecten, waaronder sluipwespen. Maar ook voor kleine zoogdieren, amfibieën en allerlei vogelsoorten, die een geschikte nestplek vinden in de houtwallen. Boeren en andere landeigenaren beheren deze landschapselementen. Kwaliteit in verschillende verschijningsvormen is belangrijk. Bijvoorbeeld een gevarieerde begroeiing van grassen, kruiden, struiken en bomen, maar ook een extensief en gefaseerd beheer. Een gevarieerd landschap met een diversiteit aan biotopen, biedt ruimte voor een veelzijdige, boeiende flora en fauna.

Meer informatie?
Wil je meer te weten komen over de 205 nieuwe soorten sluipwespen? Bekijk dan het artikel op de website Nature Today.