Nieuws

Nieuws

Aan de slag met strandnatuur, bomen planten en een biodiverse bodem dankzij de Postcode Loterij

Tijdens het jaarlijks Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij is de Nederlandse natuur driedubbel in de prijzen gevallen. LandschappenNL heeft de aanvraag het Groene Strand gehonoreerd gekregen en is partner bij Plan Boom en Onder het maaiveld. Alle drie de projecten dragen bij aan het herstel van de natuur in Nederland. Als beneficient van de Loterij heeft LandschappenNL 13,5 miljoen euro ontvangen voor natuur en landschap in als provincies. De provinciale Landschappen en provinciale Landschapsbeheerorganisaties zetten dit geld in om natuur en landschap voor nu en in de toekomst te behouden en beleefbaar te maken.

De provinciale Landschappen en stichtingen Landschapsbeheer zijn de Postcode Loterij en haar deelnemers zeer dankbaar voor deze bijdrage. Het stelt hen in staat natuur aan te kopen, in te richten en te beheren. De Landschapsbeheerorganisaties kunnen met deze bijdrage het Nederlandse landschap behouden door onder meer ruim 79.000 groene vrijwilligers professioneel te ondersteunen met kennis, kunde en materieel.

De komende vier jaar staan in het teken van het terugbrengen van natuur op de Nederlandse stranden met het Groene Strand. Samen met vrijwilligers en betrokken strandpartners gaat gewerkt worden aan nieuw beheer dat natuur weer de kans geeft zich te kunnen ontwikkelen. Vogels als strandplevier en dwergstern moeten weer de kans krijgen om te broeden op de Nederlandse stranden. Het natuurlijke strandleven dat ruimte biedt aan vele soorten insecten en weekdieren is op haar beurt weer voedsel voor de strandvogels.

Plan Boom staat voor de aanplant van 10 miljoen bomen. Dit draagt bij aan een gezonder leefklimaat, herstel van natuur en ook aan een karakteristiek landschap door het terugbrengen van verdwenen landschapselementen als houtwallen en wilgen rijen. Onder het maaiveld draait om de basis van biodiversiteit het bodemleven. Door de kwaliteit in beeld te brengen wordt een herwaardering van de bodem in beeld gebracht en met als einddoel een verbeterd bodembeheer.

Op woensdag 4 maart vond het Goed Geld Gala plaats, het jaarlijkse evenement waar de Postcode Loterij projecten honoreert en vooruitblikt op de toekomst. Op dit gala maakte de loterij bekend dat zij dankzij haar deelnemers dit jaar een recordbedrag van ruim 376 miljoen euro kan schenken aan meer dan 100 goede doelen.