Nieuws

Nieuws

Groene Loper Margje's Reed

Aan het werk bij Margje’s Reed

Zes vrijwilligers hebben afgelopen zaterdagochtend brandnetels verwijderd aan de weerskanten van wandelpad Margje’s Reed nabij Gorredijk. “Er waren teveel brandnetels. Deze planten kunnen groot worden en daardoor over het pad gaan hangen. Bovendien willen we andere soorten meer kans geven”, vertelt Oege Hiddema, projectmedewerker van Landschapsbeheer Friesland. Na het werk hebben de vrijwilligers genoten van een kop welverdiende brandnetelsoep.

Deze werkdag is onderdeel van het Groene Loper-project ‘De Griene Trijehoek’ van Natuurvereniging Geaflecht in samenwerking met Landschapsbeheer Friesland en FMF. Het doel is om het wandelpad Margje’s Reed, gelegen tussen Gorredijk, Terwispel en Lippenhuizen, op te waarderen wat betreft beleving en natuurwaarden. Het is niet alleen de bedoeling om het landschapsbeeld te verfraaien, zodat mensen meer van de omgeving kunnen genieten, maar ook om de biodiversiteit te vergroten zodat de bermen ook voor dieren aantrekkelijker wordt. Bovendien wordt er tijdens het project ook geïnvesteerd in educatie om bewoners en leerlingen van basisscholen in de omgeving te betrekken bij het opwaarderen van Margje’s Reed.