Nieuws

Nieuws

Bakkeveen wordt kleurrijker

De Doarpstún van Bakkeveen zal op 16 november door het planten van een boom het officiële startsein geven voor het kleurrijker maken van Bakkeveen. De Doarpstún is een initiatief wat is ontstaan uit de activiteiten van de huisartsenpraktijk in het kader van de Blue zone.

In nauw overleg met de Gemeente Opsterland, Plaatselijk belang en de bewoners van Bakkeveen worden er verschillende activiteiten ontplooid voor het kleurrijker maken van Bakkeveen. In de herfst van 2018 zijn er door een actie 70.000 bloembollen geplant.

Deze herfst komen daar nog eens 20 duizend bollen bij. Daarnaast worden er nog beplantingsvakken opnieuw ingericht en grasranden lang beplantingen ingezaaid met veldbloemen. Samen met de natuurvereniging hangen wij nog 100 nestkastjes op voor mezen als alternatieve bestrijding van de Eikenprocessierups.

Ook worden de eerste planten uitgedeeld die de inwoners van Bakkeveen konden bestellen om hun tuin natuurvriendelijker in te richten.

Met het project De Doarpstún zal Bakkeveen in het Oostelijk deel van de gemeente Opsterland een groene ‘facelift’ hebben gekregen met een biodivers sausje, waarbij de bewoners maximaal zijn ingeschakeld. Er is een landschappelijk verantwoorde groenstructuur gerealiseerd, waarbij de biodiversiteit van het dorp is versterkt en dat deze gedragen wordt door een grote mate van betrokkenheid door de bevolking. Ook zal er gedurende het project geïnvesteerd worden in een vaste plek van de commissie Doarpstún binnen de structuur van de belangenverenigingen in Bakkeveen zodat er sprake is van structurele inbedding binnen de gemeenschap. Hiermee zal ook in de toekomst de betrokkenheid groot blijven.