Nieuws

Nieuws

Basiscursus snoeien vruchtbomen maart 2023

Basiscursus snoeien vruchtbomen maart 2023

Landschapsbeheer Friesland geeft in samenwerking met De Griene Hân te Aldeboarn in maart 2023 praktische snoeicursussen. De cursus bestaat uit twee theorieavonden en een praktijkdag. Tijdens de cursus leer je meer over vruchtbomen in het algemeen, achtergronden en principes van de snoei van vruchtbomen.

Wanneer?

Theorieavonden van 19.30 uur - 22.00 uur

Locatie: Landschapsbeheer Friesland, Commissieweg 15, 9244 GB Beetsterzwaag

- Dinsdag 14 en 28 maart 2023         VOL

- Donderdag 23 en 30 maart 2023     VOL

Praktijkdag                                        

- Zaterdag 1 april 2023      VOL

Kosten

De kosten zijn € 90,00 per cursist.

Opgave / belangstelling

Meer informatie of aanmelden kan via 0512-383800 of info@landschapsbeheerfriesland.nl

Behoud van vruchtbomen voor het landschap

Tegenwoordig worden vruchtbomen steeds meer erkend als eeuwenoude cultuuruiting van de fruitteelt en als beeldbepalende landschapselementen die bijdragen aan de aankleding en inrichting van het landschap. Oude boomgaarden zijn ook belangrijk als leef- en verblijfplaats van vele soorten planten en dieren en als dragers van erfelijk materiaal dat in de loop van eeuwen is opgeslagen in het rijke en zeer gevarieerde rassensortiment.

Deze aandacht is nodig omdat geconstateerd wordt dat, ondanks de inspanningen van sommige eigenaren, nog steeds sprake is van achteruitgang van deze landschapselementen. Niet alleen door het bewust rooien van boomgaarden, maar bovenal door gebrek aan aandacht waardoor de bestaande vruchtbomen door de hoge ouderdom van de bomen aftakelen. Het noodzakelijke onderhoud blijft achterwege en aanplant en verjonging vinden op beperkte schaal plaats.

Kleine hoogstamboomgaarden zijn in het moderne agrarische landschap ware paradijsjes voor vele soorten planten en dieren. Vanwege het gewoonlijk extensieve onderhoud, de rust en de gevarieerde opbouw van de boomgaard vormen zij voor vele soorten insecten, vogels en kleine zoogdieren een aantrekkelijk leefgebied. Meestal bestaan de boomgaarden uit meer dan alleen een verzameling vruchtbomen. Vaak kunnen er ook heggen, hagen en drinkpoelen in voorkomen waardoor de betekenis voor flora en fauna nog eens wordt versterkt.