Nieuws

Nieuws

Bijna 1.000 kinderen maakten kennis met het landschapsbeheer in de Noardlike Fryske Wâlden

Bijna 1.000 kinderen maakten kennis met het landschapsbeheer in de Noardlike Fryske Wâlden

In Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden onderhouden 583 boeren en particulieren het bijzondere coulisselandschap. Afgelopen maand kregen zij hulp bij het snoeien van de bovenbouwleerlingen van basisscholen in Noordoost-Friesland als onderdeel van het educatieproject ‘Takomst foar in unyk Lânskip’. Op maandag 28 september kregen de kinderen van CBS De Arke bij boer Jan Zeinstra in Noardburgum extra hulp met het snoeien van wethouder Max de Haan (Achtkarspelen). Vandaag gaat de laatste groep bij een boer aan de slag.

Bijna 1.000 basisschoolleerlingen leerden afgelopen maand op school over de historie en de natuurwaarde van het coulisselandschap. Daarnaast gingen zij één dag onder leiding van medewerkers en vrijwilligers van Landschapsbeheer Friesland met natuurbeheer aan de slag bij een boer in de buurt. De leerlingen maakten samen met een educatief begeleider van de centra voor Natuur- en Milieueducatie verschillende opdrachten. Zo krijgen ze een onderzoeksopdracht en ook creatieve opdrachten waarin ze gaan stoksnijden of een bijenmobile van elzenproppen maken.

Educatieproject ‘Takomst foar in unyk lânskip’

Het educatieproject, dat al sinds 2008 bestaat, is een samenwerkingsproject van vereniging Noardlike Fryske Wâlden, Landschapsbeheer Friesland en de centra voor Natuur- en Milieueducatie De Naturij, Pingo & Pet (It Fryske Gea) en De Klyster. Het project is mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân en de gemeenten Tytsjerksteradiel, Dantumadiel, Smallingerland, Achtkarspelen en Noardeast-Fryslân.

 

Foto’s: Vereniging Noardlike Fryske Wâlden