Nieuws

Nieuws

Eerste bramen voor Oege Hiddema

Eerste bramen voor Oege Hiddema

Ieder jaar biedt de Commissie Brommels! de eerste bramen aan, aan een persoon die iets bijzonders betekent voor het behoud of de waardering van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden of voor de Wâldpykcultuur. Dit jaar waren de eerste bramen voor Oege Hiddema van Landschapsbeheer Friesland, die zich inzet voor het succesvolle lesprogramma ‘Takomst foar in unyk lânskip’. Oege leerde meer dan 6000 kinderen elzen snoeien. Betty Schotanus van de Commissie Brommels! en ‘brommelsboer’ Conny Bloemhoff zette hem maandag 23 augustus in het zonnetje.

Takomst foar in unyk lânskip
‘Takomst foar in unyk lânskip’ is een lesprogramma dat de vereniging Noardlike Fryske Wâlden samen met Landschapsbeheer Friesland en de NME-centra De Klyster, Pingo & Pet en De Naturij ieder jaar voor bijna 1.000 leerlingen van groep 7/8 organiseert. Bij de kinderen is het programma bekend als ‘elzensnoeien bij de boer’. Al tientallen keren ging Oege Hiddema met de jeugdige Wâldpykjes het land in, om uit te leggen hoe de elzensingels en houtwallen van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden beheerd worden. En wat het belang van deze singels en houtwallen is voor al het andere leven dat je erin vindt, de biodiversiteit.

Het elzensnoeien is een belangrijk onderdeel van het lesprogramma, maar er zijn meer onderdelen. Het onderzoeken van de biodiversiteit in de houtwallen, singels en sloten hoort er ook bij. Vrijwilligers van de NME-centra in Noordoost-Friesland trekken met de jeugd het land in om te ontdekken welke vogels er voorkomen en welke waterdiertjes. Ook is er een creatief onderdeel waarin de kinderen stokken versieren en van elzenpropjes een bijenmobile maken.

Symbolisch voor alle vrijwilligers
Oege Hiddema is niet de enige die samen met de kinderen met snoeischaren en boomzagen het land in trekt om hen het snoeien te leren. Betty Schotanus van de Commissie Brommels!: “Er zijn veel medewerkers en vrijwilligers van vereniging Noardlike Fryske Wâlden, Landschapsbeheer Friesland en de NME-centra bij dit programma betrokken. Onze speciale waardering gaat uit naar alle vrijwilligers die met de jeugd het land in trekken. Deze bevlogen mensen geven met hun enthousiasme en liefde voor het landschap de schooljeugd een nieuwe kijk op de natuur om hen heen. En we hopen natuurlijk dat die nieuwe kijk leidt tot meer waardering en zorg voor ons bijzondere nationaal landschap. Nu en in de toekomst. De eerste bramen zijn dit jaar daarmee symbolisch ook voor alle vrijwilligers die bij dit project betrokken zijn.”

Lees meer over het Wâldpyk Bramenfestijn van 28 en 28 augustus op www.brommelsfestijn.nl