Nieuws

Nieuws

Gedeputeerde en wethouders helpen leerlingen met snoeien tijdens educatieproject Noardlike Fryske Wâlden

Gedeputeerde en wethouders helpen leerlingen met snoeien tijdens educatieproject Noardlike Fryske Wâlden

Als kinderen op jonge leeftijd hun omgeving leren kennen en waarderen, dan is de kans groot dat ze er later meer rekening mee houden en zich er zelfs actief voor in gaan zetten. Met het educatieproject ‘Takomst foar in unyk Lânskip’ leren sinds 2008 ieder jaar bijna duizend bovenbouwleerlingen van basisscholen in Noordoost-Friesland hun eigen, bijzondere omgeving kennen: Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden.
Vandaag hielpen gedeputeerde Douwe Hoogland en wethouders Felix van Beek (Smallingerland), Gerben Wiersma (Dantumadiel) en Esther Hanemaaijer (Noardeast-Fryslân) de kinderen van groep 7 van IBS ’t Pompeblêd uit De Westereen met het snoeien van de houtwallen en elzensingels als onderdeel van dit educatieprogramma.

De basisschoolleerlingen leren op school over de historie en de natuurwaarde van het coulisselandschap. Vandaag gingen ze onder leiding van een medewerker en vrijwilliger van Landschapsbeheer Friesland met natuurbeheer aan de slag bij boer Renze Roorda in Veenklooster.

In groepjes gingen ze op zoek naar de soortenrijkdom in de elzensingels en houtwallen en leerden zij hoe het landschap onderhouden wordt zodat dit ook voor volgende generaties behouden blijft. Daarnaast maakten de leerlingen samen met een educatief begeleider van de centra voor Natuur- en Milieueducatie verschillende opdrachten. Zo kregen ze een onderzoeksopdracht en ook creatieve opdrachten waarin ze gingen stoksnijden of een bijenmobile van elzenproppen maken. In september gaan in totaal 40 bovenbouwgroepen op deze manier aan de slag.

Educatieproject ‘Takomst foar in unyk lânskip’
Het educatieproject, dat al sinds 2008 bestaat, is een samenwerkingsproject van vereniging Noardlike Fryske Wâlden, Landschapsbeheer Friesland en de centra voor Natuur- en Milieueducatie De Naturij, Pingo & Pet en De Klyster. Het project is mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân en de gemeenten Tytsjerksteradiel, Dantumadiel, Smallingerland, Achtkarspelen en Noardeast-Fryslân.

Sustainable Development Goals
Met het lespakket worden leerlingen zich bewust van de bijzondere landschapswaarden in de Noardlike Fryske Wâlden en de daarbij behorende biodiversiteit. Daarmee sluit dit lesprogramma aan op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Deze bestaan uit zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Doel 15: Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe.

Foto door Vereniging Noardlike Fryske Wâlden