Nieuws

Nieuws

Hoopvol geluid over toekomstige landbouw

Ruim 50 organisaties, waaronder Kening fan ‘e Greide, Wereld Natuur Fonds, Netwerk
GRONDig, Triodos en BioNext en hun achterban trekken op 14 januari 2020 de
wandelschoenen aan om middels een wandeling aandacht te vragen voor
kringlooplandbouw. De wandeling, Kring-Loop gedoopt, eindigt met het overhandigen
van een plan aan minister Schouten. Dit plan bevat 10 stappen om de transitie naar
natuurinclusieve kringlooplandbouw te realiseren.


Organisaties willen met dit plan gehoor geven aan de gezamenlijke wens om ons
voedselsysteem binnen de draagkracht van de aarde te organiseren. De wandelaars
vragen de overheid om snel in actie te komen, aangezien het huidige systeem niet
meer houdbaar is. Ze doen zelf een voorzet met het plan, dat nadrukkelijk geen
protest is, maar de weg vooruit schetst. Het plan dat dinsdag aan minister Schouten
wordt overhandigd, is op zondag 12 januari gepubliceerd op
www.dewegvooruit.nl. Tijdens Vroege Vogels op diezelfde dag, zal de Kring-Loop en
het plan persoonlijk worden toegelicht door onder andere Marcia de Graaff (Kening
fan ‘e Greide).


Natuurinclusieve kringlooplandbouw
Natuurinclusieve kringlooplandbouw is een landbouw-voedselsysteem waarin ecologische
kringloopprincipes het uitgangspunt zijn: er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
eigen grondstoffen, dus zo min mogelijk van externe middelen zoals fossiele brandstoffen,
kunstmest, krachtvoer en chemische middelen. Mest wordt weer teruggebracht op het land.
Er wordt met respect omgegaan met de natuurlijke omgeving. Een duurzame landbouw met
een rijke biodiversiteit, een gezonde bodem, frisse lucht, schoon en voldoende
(grond-)water, gezonde producten en gezond vee. Ook de keten eromheen is duurzaam
georganiseerd. Daarnaast verdienen boeren in dit systeem een goed inkomen en burgers
zijn bereid een reële prijs te betalen voor hun voedsel.


Een positieve, maar urgente boodschap naar Den Haag
Op de boerderij in Delfgauw waar minister Schouten in 2018 haar veelbelovende
kringloopvisie lanceerde, gaat op 14 januari de Kring-Loop van start. Deze datum is de
eerste dag na het kerstreces. De organisaties maken hiermee duidelijk direct aan de slag te
willen gaan met een omslag in 2020. De wandelaars verwachten binnen ruim twee uur Den
Haag te bereiken, waar ze het stappenplan aan minister Schouten overhandigen. Het
stappenplan borduurt voort op intenties die de minister in 2018 uitsprak en schetsen het
proces dat nodig is om daar gezamenlijk te komen: met boeren, burgers, ketenpartijen,
financiers, natuurbeschermers en de overheid.

“Het plan is tot stand gekomen door de bijzonder hoge inzet van ruim 50 organisaties, die
tijd hebben vrijgemaakt om hun bijdrage te formuleren”, zegt Marcia de Graaff, aanjager van
Kening fan ‘e Greide en mede-initiatiefnemer van de Kring-Loop. “Samen brengen we een
hoopvolle, maar tegelijk urgente boodschap naar Den Haag.”


Een overkoepelende toekomstvisie
In het plan schetsen de ruim 50 betrokken organisaties samen een overkoepelende visie
voor de toekomst (2040). Het eerste deel van deze visie luidt als volgt: “Nederland is dan
een land met een natuurinclusief kringlooplandbouw-voedselsysteem. Met een rijke
biodiversiteit aan onder andere bodemleven, planten, insecten en boerenlandvogels. Met
een gezonde bodem, frisse lucht, schoon en voldoende (grond-) water, gezonde producten
en gezond vee. Met een aantrekkelijk en gevarieerd landschap. Met een circulaire,
klimaatneutrale voedseleconomie, bewuste burgers die bereid zijn een reële prijs voor hun
voedsel te betalen en boeren die een goed inkomen verdienen doordat ze een aantrekkelijke
beloning krijgen voor het natuurinclusief en circulair produceren van voedsel. Ook
toekomstige generaties willen met dit perspectief graag boer worden.” (Uit: Plan ‘De weg
vooruit. 10 stappen voor realisatie natuurinclusieve kringlooplandbouw’)


Lees het volledige plan vanaf zondag 12 januari 12.00 uur op www.dewegvooruit.nl.


Programma Kring-Loop 14 januari 2020
08:30 u Verzamelen op Hoeve Biesland. Bieslandseweg 1, Delfgauw
09:15 u Openingswoord
09:45 u Start Kring-Loop
12.00 u Aankomst Lange Voorhout (finish route)
13.30 Overhandiging plan ‘De weg vooruit. 10 stappen voor realisatie natuurinclusieve
kringlooplandbouw’ aan minister Carola Schouten. Binnenhof 17, Den Haag


NB: eindbestemming is nog in overleg met de gemeente, afhankelijk van aantal deelnemers,
houd de website in de gaten: https://www.dewegvooruit.nl/route-informatie/


Sectoroverstijgend en landelijk gedragen
De Kring-Loop is een landelijk gedragen initiatief van onder meer: Kening fan ‘e Greide,
Symphony of Soils, De Natuur- en Milieufederaties, Urgenda, Natuurmonumenten,
LandschappenNL, Greenpeace, Caring Farmers, Transitie Coalitie Voedsel, Triodos Bank,
Netwerk GRONDig, Wereld Natuur Fonds, CSA Netwerk Nederland, Circulair Friesland,
Netwerk Natuur-Inclusieve Landbouw, Toekomstboeren, It Fryske Gea, TAPP Coalitie,
Bionext, Friese Voedselbeweging, Voedsel Anders, Herenboeren, Team Ecosys, Netwerk
ter bevordering van biocyclische veganlandbouw, Het Groninger Landschap, Stichting
Voedselbosbouw Nederland, Avalon, Stichting Drechtstadsboer, Boerenraad,
Vogelbescherming Nederland, Milieudefensie, Slow Food Youth Network, de BioTuinders,
Landschap Noord-Holland, Biohuis, Feriening Biologyske Boeren Fryslân, Biowad, Louis
Bolk Instituut, Soorten NL, Stichting Demeter, Bio-Logisch-Limburg, Aeres Warmonderhof,
Terrestris, BD-vereniging, Zonnehoeve, de Fryske, Stichting Bio-Ki, Vereniging Nederlands
Cultuurlandschap, Natuur&Milieu, BioNederland, Hofweb en Grootouders voor het Klimaat.