Nieuws

Nieuws

Ons jaarverslag 2022 is uit!

Lees meer over onze organisatie en wat we hebben gedaan voor o.a. het programma Landschap van de provincie, de Friese Bomen- en Bossenstrategie en de omgevingsvisies en -plannen van gemeenten.

Daarnaast komen de afronding van het meerjarenproject Herstel en Versterken Landschap Droge Dooradering, waarmee we 100 kilometer houtwallen en elzensingels hebben hersteld en aangeplant, en het project Mei it Ferline Foarút uitgebreid aan de orde.

In dit jaarverslag ook meer over de monitoring van broed- en wintervogels, dagvlinders, bijen en vleermuizen die we voor een aantal agrarische collectieven uitvoerden. Uiteraard komt ook de inzet van onze ruim 200 vrijwilligers aan bod. Zij hebben vorig jaar weer vele fruitbomen gesnoeid en andere beheerwerkzaamheden uitgevoerd. Samen met tientallen dorpsbewoners hebben we vele plekken weer wat groener gemaakt!

Met prachtige dronefoto's van Mark Schuurman van Ander Beeld.

Open of download hier het document [7Mb]