Nieuws

Nieuws

Voorlichtingsprogramma: Inrichting & beheer erfbeplanting

Voorlichtingsprogramma: Inrichting & beheer erfbeplanting

Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw (NIL) en Landschapsbeheer Friesland nodigen eigenaren van (voormalig) boerenerven in het buitengebied van harte uit voor het voorlichtingsprogramma ‘inrichting en beheer erfbeplanting’.

Voor wie?
Bent u deelnemer aan het project ‘Ferskaat op en om it boerehiem’, lid van agrarische collectieven of een geïnteresseerde inwoner van het Friese veenweidegebied met een groot erf? Bespreek de mogelijkheden voor het inrichten en verfraaien van uw erf samen met Jan Piet de Boer en Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland. Boerenervendeskundige Heilien Tonckens laat tijdens een excursie de opties in de praktijk aan u zien. Kijk op de Gebiedskaart of uw erf binnen het veenweidegebied valt.

Programma
Voorlichtingsavond ‘Inrichting en biodiversiteit’
Sprekers Jan Piet de Boer en Gerrit Tuinstra (locatie volgt)
Donderdag 9 september
19.30 – 22.00 uur

Op excursie met de bus door It Lege Midden

Excursie met Heilien Tonckens, start op boerenerf van deelnemer (locatie volgt)
Vrijdag 18 september
9.00 – ca. 15.30 uur

Praktijkdag ‘Aanplant en snoeien’

Praktijkdag op het erf van deelnemer (locatie volgt)
Zaterdag 11 december
9.00 – 13.00 uur

Interesse?
Stuur dan uw contactgegevens (naam, telefoonnummer en adresgegevens) uiterlijk 3 september met de titel ‘Voorlichting Boerenerven’ naar info@landschapsbeheerfriesland.nl. De locaties volgen per e-mail. Er is plek voor maximaal 25 deelnemers

Kijk voor meer informatie ook op de website Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw (NIL)