Nieuws

Nieuws

vlnr. Marco, Ilse, Gerard, Richtje en Wendy
vlnr. Marco, Ilse, Gerard, Richtje en Wendy

Voorstellen nieuwe medewerkers

Dit jaar hebben we vier nieuwe collega’s mogen begroeten als uitbreiding van het team en werken we komend jaar samen met een externe adviseur. We stellen ze graag even voor.

Marco Jelsma is begin dit jaar als controller aan de slag gegaan. Hij woont samen me

t zijn vrouw, een dochter en een zoon in Drachten, op fietsafstand van Beetsterzwaag. Hiervoor heeft hij financiële functies bekleed bij afvalverwerkers en in de tentenbranche. Marco: “Ik heb gekozen om voor Landschapsbeheer Friesland te komen werken, omdat er mooie uitdagingen liggen. Maar vooral omdat onze organisatie bijdraagt aan de schoonheid van onze provincie. Ik ben blij dat ik daar een bijdrage aan mag leveren”.

Ilse Looge-Postma is in januari als officemanager gestart. Zij is getrouwd, moeder van drie kinderen en woonachtig in een prachtig klein dorpje in de Waadhoeke. Hiervoor heeft zij vijftien jaar gewerkt als HR adviseur bij Kinderopvang Friesland. Ilse: “Ik hoop met mijn persoonlijkheid en ervaring een mooie aanvulling te zijn als officemanager bij Landschapsbeheer! Voor mij is het belangrijk om samen te werken in een werkomgeving waarin alle medewerkers hun werkgeluk vinden, dit geeft mij energie!

Gerard Westerhuis uit Sint Annaparochie is in april als projectmedewerker gestart. Vorig jaar is hij als landschapshistoricus aan de Rijksuniversiteit Groningen afgestudeerd. Bij LBF zal hij zich bezighouden met diverse projecten zoals op dit moment Beammen foar Elkenien en Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân. Verder houdt hij zich al jaren druk bezig met het tellen en ringen van vogels. Gerard: “Het Friese landschap en de natuur heeft mij altijd geboeid omdat ik er in op ben gegroeid. Ik heb vooral affiniteit met het noordwesten van de provincie. Door mijn werk bij Landschapsbeheer leer ik nu ook de andere, meer bosrijke, delen van Fryslân kennen.

Richtje van den Berg is ook in april gestart als projectmedewerker biodiversiteit. Zij zal vooral samenwerken met Gerrit Tuinstra en hem ondersteunen met o.a. de broedvogelkartering in de houtwallen. Daarnaast gaat ze meewerken aan het project Beammen foar Elkenien. Op dit moment werkt ze nog hard aan de afronding van haar scriptie voor de hbo-studie Milieukunde aan de Hogeschool Van Hall Larenstein. Naast haar studie was ze werkzaam bij ecologische adviesbureaus o.a. als vleermuisonderzoeker en het uitvoeren van flora karteringen. Richtje: “Ik geniet van het Friese landschap vanwege de diversiteit aan vogels, zoogdieren en insecten.

Naast deze vaste krachten hebben we tijdelijk Wendy Batist uit Oudega (Sm.) als adviseur voor communicatie en projecten in huis. Voor haar komen de jarenlange ervaring als communicatieadviseur en de kennis uit de vorig jaar afgeronde master Landschapsgeschiedenis samen. Wendy: “Leuk om de collega’s vanuit mijn expertise te kunnen helpen met het delen van de kennis en de ervaring uit de projecten. Tegelijkertijd leer ik tussen al deze experts nog meer over het Friese landschap”.

Op een vacature na, hiervoor lopen de gesprekken, is het team voorlopig compleet. Voor een stage, afstudeeronderwerp of vrijwilligerswerk kun je altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Kijk op deze pagina voor meer informatie