Projecten

Projecten

De Centrale As

De Centrale As

De Centrale As is de nieuw aangelegde weg die van Dokkum langs Damwoude, Zwaagwesteinde, Veenwouden,  Hurdegaryp en Burgum naar Nijega loopt. Het is een vierbaans autoweg door het Nationaal Landschap de Noardlike Fryske Wâlden die voor ongeveer twee derde deel een nieuw tracé heeft gekregen. Landschapsbeheer Friesland adviseerde de provincie bij de inpassing van de nieuwe weg waarbij herkenbaarheid en behoud van kernkwaliteiten voor landschap leidend waren. 

Vrijwillige kavelruil, waarvan landschap een integraal onderdeel vormt, speelde als instrument een belangrijke rol in de grondruil. Naast planvorming regisseerde LBF in opdracht van de provincie veel herstel- en onderhoudswerkzaamheden. Naast de herkenbaarheid van het Nationaal landschap de Noardlike Fryske Wâlden spelen bij landschapsherstel ecologische verbindingen een belangrijke rol. Bovendien is van groot belang dat de landbouw met de nieuwe situatie uit de voeten kan qua bedrijfsvoering.

Vrijwillige kavelruil

Door de nieuwe weg werd het gebied als het ware in tweeën gesplitst. Bestaande veehouderijen onder of langs het tracé zijn uitgekocht of moesten qua grondgebruik een stukje ‘opschuiven’. Daarom is een vrijwillige kavelruil opgezet waarin naast landschap ook integraal het realiseren van maatregelen als wandel- en fietspaden de doelstelling is.

Met de afronding van de werkzaamheden aan de weg zelf, is de rol van LBF veranderd. Als kwaliteitsborger zijn we betrokken bij de laatste fase van de Gebiedsontwikkeling: het proces waarin landschap, recreatie en natuur met een plus worden achtergelaten. Concreet adviseren we de provincie over de inzet van landschapsherstel, controleren we de uitvoerders en ondersteunen we bij de afronding. Naar verwachting loopt de Gebiedsontwikkeling nog door tot en met 2021.

Artikel 'Landschap in de gebiedsontwikkeling rondom De Centrale As'

In GroenLicht nr 25 van oktober 2016 heeft een artikel over de rol van Landschapsbeheer Friesland in het proces van De Centrale As gestaan.U kunt dit artikel hier vinden.  

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Foppe van der Meer (telefoonnummer: 0512-38 38 00). Ook kunt u op de website van de Centrale As meer informatie vinden.