Nieuws

Nieuws

LC bezoekt deze zomer de Friese landschappen

De redacteuren van Leeuwarder Courant bezoeken deze zomer verschillende Friese landschappen. Van oud, open terpenland achter de dijken tot het coulisselandschap met houtwallen en beschutte weilanden, de meren, heide en bossen. Ze spreken met de mensen die het landschap maken, gebruiken en beleven en ook experts met kennis over het landschap. In een aantal artikelen komen onze projectleiders aan het woord.

In het eerste artikel "Moderne greppels blijken magneten" van 22 juli 2023 legt onze projectleider Greetje Mast samen met Age Flapper van agrarisch collectief Súdwestkust en Niek Bosma van Wetterskip Fryslân hoe herstel van de oude greppelstructuur met succes droogte en CO2-uitstoot te lijf gaat en de weidevogels helpt.

In het tweede artikel "Boomwal houdt natuur én boer vast" van 29 juli 2023 komt onze projectleider Foppe van der Meer samen met boer Fokke Benedictus uit Eastermar aan het woord. Ruim 30 jaar geleden zorgden de boeren in het dorp Eastermar ervoor dat in de milieudiscussies van toen het coulisselandschap van de Noardlike Fryske Wâlden niet is verdwenen. Fokke Benedictus was een van hen. Foppe ziet Eastermar dan ook als voorloper en voorbeeld voor de rest van het land in de huidige discussies: "it is in foarbyld fan boeren dy't yn krisis net efteroer hingje, mar in stap foarút sette en sa in oplossing fine."

In het derde artikel "Zuidelijke Wouden is een oeroud grabbeltonlandschap vol moderne logica" van 5 augustus 2023 laat onze senior projectleider Dennis Worst samen met Kees van de Lageweg, voorzitter agrarisch collectief ELAN en boer Tjerk Hof zien hoe in het verleden van het landschap de logische oplossingen voor de toekomst voor het oprapen liggen. Lees meer over het project Mei it ferline foarút op onze projectpagina.

Het enthousiasme van onze expert Gerrit Tuinstra spat van het vierde en laatste artikel "Bloemstroken lokken hommel en valk" van 11 augustus 2023 af. Hij laat zien welke insecten - hommels, sprinkhanen en vlinders - en vogels zoals bijvoorbeeld de grauwe kiekendief er dankzij natuurlijker beheer van de Koedijk, een historische dijk op Het Bildt, voorkomen : "Sokse linen yn it lânskip binne belangryk as ferbining foar de natuer". 
Aan het woord komen ook Tjeerd Polstra en Hans Kroodsma van Agrarisch Collectief Waadâne. Leden van dit collectief zorgen met bloemen- en kruidenmengsels voor meer biodiversiteit langs en op de akkers. Wendy de Reus, Rentmeester van Stichting van Panhuys die een groot deel van de landerijen in eigendom heeft, vertelt hoe zij samen met ons het natuurlijker beheer in de praktijk brengt.

 

Zelf aan de slag met het landschap?

Ben je na het lezen van de artikelen geïnteresseerd in het herstel of aanleg van oude, Friese agrarische landschapselementen op of langs agrarisch gebied? Lees dan meer over de mogelijkheden op de pagina over ons project Herstel Agrarisch Cultuurlandschap -  Fryslân.