Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Organisatie Onze vrijwilligers

Jaarlijks steken tienduizenden vrijwilligers letterlijk hun handen uit de mouwen in de buitenlucht. Vrijwilliger aan het werk bij de hoogstambrigadeZonder hun inzet en inspanning kunnen wij en andere groenbeheerders ons waardevolle werk niet doen. Landschapsbeheer Friesland kan op dit moment een beroep doen op een pool van ruim 500 vrijwilligers die met zekere regelmaat voor ons aan de slag gaan in het veld. Zij onderhouden bijvoorbeeld karakteristieke landschapselementen als eendenkooien, elzensingels, poelen en dobben, maar ze snoeien ook vruchtbomen, onderhouden stinzenflora en hangen nestkasten op.

LBF heeft diverse vrijwilligersgroepen waar we erg trots op zijn:

De hoogstambrigade
Deze groep is verdeeld over zes regio’s en gaan van oktober tot april  één of twee keer per maand fruitbomen snoeien bij particulieren. Voor dit vrijwilligerswerk is het wel noodzakelijk dat de vrijwilliger een snoeicursus bij Landschapsbeheer Friesland heeft gevolgd.

De dinsdaggroep
De vrijwilligers van de dinsdaggroep voeren onderhoudswerk uit bij o.a. de Boschhoeve in Nijeberkoop en op andere natuurterreintjes in Zuidoost Friesland. Deze terreinen zijn of van particulieren of van natuurinstanties.

De woensdaggroep
De woensdaggroep werkt, in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer, in de omgeving van Heerenveen (Oranjewoud).

De donderdaggroep
Deze groep werkt in de omgeving van Beetsterzwaag en voert onderhoudswerkzaamheden uit in de bossen. Deze bossen zijn van diverse eigenaren.

WNL (Werkgroep Natuur Leeuwarden)
De vrijwilligers van WNL voeren in de winterperiode op een zaterdag eens per maand allerlei onderhoudswerkzaamheden uit in de omgeving van Leeuwarden op terreinen van diverse eigenaren. Ze knotten o.a. wilgen in de polder bij Rohel of bij het Leeuwarder Bos.  Ook voeren de vrijwilligers in de zomer incidenteel maaiwerk uit. Dit doen zij in nauwe samenwerking met de natuurbeherende instanties.

Mentoren
Deze vrijwilligers organiseren en begeleiden klassen van de middelbare scholen bij de natuurwerkdagen. 

Wandelpadengroep Beetsterzwaag

Begeleiders van Gezond Natuur Wandelen
Deze vrijwilligers begeleiden de wandelingen van Gezond Natuur Wandelen

Vrijwilligers bij biologiedagen
In het najaar worden in veel gemeenten voor de bovenbouw van de basisscholen biologiedagen georganiseerd.  Deze dagen bestaan uit drie onderdelen: excursie, opdrachten en uitvoering. Medewerkers en vrijwilligers van de natuur-en milieueducatiecentra, natuurbeherende instanties en van Landschapsbeheer Friesland zorgen voor de begeleiding ervan.

Wilt u ook vrijwilligerswerk doen in het Friese landschap? Op deze pagina vindt u meer informatie over 'groen' vrijwilligerswerk.

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora