Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Erfgoed en beleving Ondersteuning begraafplaatsen

Landschapsbeheer Friesland kan u ondersteunen bij het onderhoud van begraafplaatsen

Friesland kent 460 begraafplaatsen, die verspreid liggen bij kerken, in dorpen of op het platteland. Het zijn bijzondere rustpuntjes in het landschap. Begraafplaatsen hebben vaak een rijke begroeiing die zich in de loop van soms eeuwen heeft ontwikkeld. Met recht kan gesproken worden over cultuurhistorische pareltjes. Om deze kerkhoven te behouden is onderhoud noodzakelijk.

Wij zijn deskundig in groenbeheer en cultuurhistorie en zijn hierdoor de ideale organisatie om u te ondersteunen bij het onderhoud van begraafplaatsen.

BegraafplaatsbeheerLandschapsbeheer Friesland kan u ondersteuning bieden bij:

  • het bepalen van de kwaliteit van de bomen en de beplanting;
  • het adviseren over mogelijke beplanting;
  • het opstellen van een grootonderhoudsplan;
  • het maken van een kostenraming;
  • het verzorgen van de uitvoering.

Ook geven wij incidenteel of bij voldoende belangstelling cursussen over het beheer van begraafplaatsen. Voor meer informatie over cursussen verwijzen wij u graag naar onze cursuspagina.  

Meer informatie of een afspraak maken?

U kunt geheel vrijblijvend informatie opvragen of een afspraak maken bij Foppe van der Meer via f.vandermeer@landschapsbeheerfriesland.nl of telefoonnummer 0512-38 38 00.

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora