Nieuws

Nieuws

Werken aan natuur en landschap dankzij de Postcode Loterij

Tijdens het jaarlijks Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij heeft LandschappenNL 13,5 miljoen euro ontvangen voor natuur en landschap in Nederland. De provinciale Landschappen en provinciale organisaties Landschapsbeheer zetten dit geld in om natuur en landschap voor nu en in de toekomst te behouden en beleefbaar te maken.

“Mijn missie is om elk kind naar buiten te krijgen”

Bericht IVN - Kinderen spelen steeds minder buiten en komen daardoor niet meer vanzelfsprekend in aanraking met de natuur. Pyke Kroes (53) ijvert zich er al bijna heel haar werkzame leven voor dat te veranderen. Momenteel werkt ze als zzp-er en als medewerker voor  IVN. Ze ontwikkelt educatief materiaal en organiseert, coördineert en begeleidt projecten op het gebied van natuur en duurzaamheid. Bij alles wat ze doet is haar favoriete slogan: we gaan erop uit!

Bijenwerkdag

Doe mee op de bijenwerkdag!

Wilde bijen zijn heel belangrijk voor onze voedselvoorziening én voor het behoud van de natuur. Tachtig procent van alle Nederlandse plantensoorten is afhankelijk van bestuiving door wilde bijen en andere insecten. Toch hebben wilde bijen het niet makkelijk in Nederland. De helft van alle 359 soorten is bedreigd. Om de wilde bijen te ondersteunen organiseert Landschapsbeheer Friesland samen met vele vrijwilligers en in samenwerking met Cruydt-Hoeck op 15 en 16 maart voor de tweede keer de Bijenwerkdag.

Koploper Erik Kooistra

Koploper Erik Kooistra

“Ik zie het als mijn missie om van iedere Fries een Bourgondiër te maken” Erik Kooistra (44) is eigenaar van acht Jumbo’s in Friesland en van een vestiging in Marknesse. De familie Kooistra uit Bolsward begon al in 1926 met een levensmiddelenwinkel. Erik verklaart dat hij altijd in voedsel geïnteresseerd is geweest:

Doarpen yn 't Grien

LBF ondersteunt groene initiatieven

Het dorp mooier en groener maken of het dorp/de buurt verbinden met de groene omgeving. Dat zijn de doelen van de projecten Doarpen Yn’t Grien en Groene Loper. Op dit moment lopen veel burgers rond met ideeën om dorpen ‘groener’ te maken, de biodiversiteit te vergroten of een nieuw wandelpad aan te leggen door een mooi landschap. Maar hoe start je zo’n groen initiatief? En hoe moet het gefinancierd worden? Landschapsbeheer Friesland helpt dergelijke initiatieven vooruit en gezamenlijk krijgen we de plannen letterlijk van de grond.

Groen Traineeship van start

Groen Traineeship gaat van start!

Bomen zagen, een campagne bedenken om plasticgebruik te verminderen of op een festival vertellen hoe belangrijk natuur en milieu zijn. Zes groene organisaties(Staatsbosbeheer, IVN Natuureducatie, LandschappenNL, Natuurmonumenten, VBNE, Milieudefensie en SoortenNL) hebben de handen ineengeslagen om te starten met een Groen Traineeship. Het traineeship maakt onderdeel uit van maatschappelijke diensttijd dat vanuit de overheid gestimuleerd wordt. Eind januari is de subsidieaanvraag voor een Groen Traineeship goedgekeurd. Het doel is nu om in anderhalf jaar 200 jongeren een plek te geven binnen een groene organisatie.

Werkzaamheden landschapsherstel rondom Sint Nicolaasga van start

Landschapsbeheer Friesland en Agrarisch Collectief It Lege Midden zijn gestart met het herstel van het agrarische landschap rondom Sint Nicolaasga. Binnen deze herstelwerkzaamheden vallen onder andere het aanplanten van bomen en struiken, het herstellen van rasters, het graven/herstellen van poelen en het (gedeeltelijk) afzagen als onderhoudsmaatregel van elzensingels en houtwallen. De bewoners van de omgeving gaan de herstelwerkzaamheden de komende tijd opmerken in het landschap. De herstelperiode duurt tot half maart.

Koploper Catharinus Wierda

Janna van der Meer interviewt iedere twee weken een koploper op het gebied van landbouw en duurzaamheid. “Ik was er aan toe zelf iets te doen en voluit te gaan voor iets waar ik vierkant achter sta.”

Werkzaamheden landschapsherstel start in Opsterland, Oost- en Weststellingwerf en Heerenveen

Landschapsbeheer Friesland en Agrarisch Collectief ELAN Zuidoost-Friesland zijn gestart met het herstel van het agrarische cultuurlandschap in gemeente Opsterland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Heerenveen. Binnen deze herstelwerkzaamheden vallen onder andere het aanplanten van bomen en struiken, het herstellen van rasters, het graven/herstellen van poelen en het (gedeeltelijk) afzagen als onderhoudsmaatregel van elzensingels en houtwallen. De bewoners van de gemeenten gaan de herstelwerkzaamheden de komende tijd opmerken in het landschap. De herstelperiode duurt tot half maart.

Koploper Keimpe van der Kooi

Janna van der Meer interviewt iedere twee weken een koploper op het gebied van landbouw en duurzaamheid. “Als kleine biologische boer moet je altijd naar nieuwe wegen zoeken om te kunnen overleven.”

Koploper Sebastiaan Kuipers

Janna van der Meer interviewt iedere twee weken een koploper op het gebied van landbouw en duurzaamheid. “In de prijs van gangbare producten worden de kosten voor gezondheid, het milieu en de maatschappij niet doorgerekend.”

Koploper Diederik Sleurink

Janna van der Meer interviewt iedere twee weken een koploper op het gebied van landbouw en duurzaamheid.“Het romantische beeld van de man met stok die de hele dag met zijn schaapjes door bos en beemd struint, klopt niet meer.”