Nieuws

Nieuws

Voorlichtingsprogramma: Inrichting & beheer erfbeplanting

Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw (NIL) en Landschapsbeheer Friesland nodigen eigenaren van (voormalig) boerenerven in het buitengebied van harte uit voor het voorlichtingsprogramma ‘inrichting en beheer erfbeplanting’.

Lezing: historische veenlandschappen in Zuidoost-Friesland

Donderdag 27 mei vindt de lezing 'historische veenlandschappen in Zuidoost-Friesland' plaats. Het is de vierde uit de reeks lezingen van de 'Historische ecologie van de Nederlandse landschappen' die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) dit jaar organiseren. Projecteider Cultuurhistorie Dennis Worst van Landschapsbeheer Friesland, zal aan de hand van historische kaarten en booronderzoek in kerkheuvels het voormalige landschap langs de Linde en Tsjonger reconstrueren.

Meer biodiversiteit rondom het boerenerf

Living Lab Fryslân en Landschapsbeheer Friesland presenteerden op 22 mei, de internationale dag van de biodiversiteit, de inspiratieposter voor meer biodiversiteit rondom het boerenerf. De eerste exemplaren werden overhandigd op twee boeren erven. In Wergea door wethouder Bert Wassink aan familie de Wit. In Holwerd door burgermeester Johannes Kramer aan de familie Broersma. Ook werden er streekeigen bomen en struiken geplant op de erven.

Bomenbezorgdienst gaat Fryslân vergroenen

Vandaag starten Landschapsbeheer Friesland (LBF) en de Friese Milieu Federatie (FMF) met het bezorgen van 3.580 perenbomen door héél Fryslân. Vorig jaar stroomden bestellingen van de bomen binnen vanuit het project Plan Boom. Omdat een afhaalpunt nu niet mogelijk is, hebben de organisaties een bomenbezorgdienst in het leven geroepen. De bezorgdienst levert de bomen op veilige afstand bij mensen voor de deur. Met het project Plan Boom willen de partijen de komende jaren minstens 700.000 bomen in Fryslân planten.

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân

Begin vorig jaar is het project ‘Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân’ gestart. Een samenwerkingsband tussen de zeven Friese Agrarische Collectieven en Landschapsbeheer Friesland. Het project is gericht op het herstel van het agrarische cultuurlandschap in de provincie waarbij gewerkt wordt aan het terugbrengen van waardevolle landschapsstructuren, de biodiversiteit en de identiteit van het landschap.

Wiebe Bouma per 1 maart 2021 kwartiermaker Landschapsbeheer Friesland

De handtekening is gezet: vanaf 1 maart 2021 is Wiebe Bouma Kwartiermaker voor Landschapsbeheer Friesland! Een diep gewortelde passie voor het Friese landschap maakte deze stap voor de geboren Fries ‘gewoon voor-de-hand-liggend’. Wiebe Bouma heeft zijn roots in It Bildt (ja hij spreekt ook Bildts), is afgestudeerd in Tuin- en Landschapsinrichting (Velp) en heeft inmiddels 20 jaar ervaring als projectleider en leidinggevende in ingenieurswerk bij verschillende bureaus.

Nadine de Ruiter

Ruim 350 leerlingen aan het werk in natuurgebieden en agrarisch landschap

In de afgelopen periode hebben ruim 350 basisschoolleerlingen uit Heerenveen en Opsterland gezaagd en gesnoeid in houtwallen in het agrarische landschap of in een natuurgebied. Dit beheerwerk tijdens de biologiedagen is een hele belevenis op zich, maar de dagen zijn op meerdere manieren leerzaam. Naast het werk gaan leerlingen tijdens de veldopdrachten op zoek naar verschillende dier- en plantsoorten en leren op deze manier alles over biodiversiteit in natuurgebieden of het agrarische landschap.

Bijna 1.000 kinderen maakten kennis met het landschapsbeheer in de Noardlike Fryske Wâlden

In Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden onderhouden 583 boeren en particulieren het bijzondere coulisselandschap. Afgelopen maand kregen zij hulp bij het snoeien van de bovenbouwleerlingen van basisscholen in Noordoost-Friesland als onderdeel van het educatieproject ‘Takomst foar in unyk Lânskip’. Op maandag 28 september kregen de kinderen van CBS De Arke bij boer Jan Zeinstra in Noardburgum extra hulp met het snoeien van wethouder Max de Haan (Achtkarspelen). Vandaag gaat de laatste groep bij een boer aan de slag.

Gedeputeerde en wethouders helpen leerlingen met snoeien tijdens educatieproject Noardlike Fryske Wâlden

Als kinderen op jonge leeftijd hun omgeving leren kennen en waarderen, dan is de kans groot dat ze er later meer rekening mee houden en zich er zelfs actief voor in gaan zetten. Met het educatieproject ‘Takomst foar in unyk Lânskip’ leren sinds 2008 ieder jaar bijna duizend bovenbouwleerlingen van basisscholen in Noordoost-Friesland hun eigen, bijzondere omgeving kennen: Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden.
Vandaag hielpen gedeputeerde Douwe Hoogland en wethouders Felix van Beek (Smallingerland), Gerben Wiersma (Dantumadiel) en Esther Hanemaaijer (Noardeast-Fryslân) de kinderen van groep 7 van IBS ’t Pompeblêd uit De Westereen met het snoeien van de houtwallen en elzensingels als onderdeel van dit educatieprogramma.

Meervleermuis in Franeker

Grote kraamkolonie meervleermuizen in spouwmuur Franeker

Bewoners van een huis in Franeker hebben bijzondere medebewoners. In de spouw van een aangebouwd atelier zit een flinke kraamkolonie meervleermuizen. Ondanks enige overlast wordt de kolonie in de spouw door de bewoners geaccepteerd. Landschapsbeheer Friesland helpt de eigenaren van het pand en de buren met het verhelpen van de overlast die vooral bestaat uit kleine keuteltjes op vensterbanken en op de binnenplaats van de aangrenzende woning. Er zijn al maatregelen genomen om de mest op te vangen zonder het klimaat in de spouw te verstoren. Dat werkt op zich goed maar naar nu blijkt vraagt het nog wel enige uitbreiding.

Lancering Friese voetafdruk

Lancering campagne Friese Voetafdruk donderdag 18 juni

Onder het motto ‘Wij willen minder voetbalvelden’ openen jeugdspelers van de Grouster Amateur Voetbal Club (G.A.V.C.) aanstaande donderdag de campagne De Friese Voetafdruk. Zij doen dit samen met voormalig topvoetbaltrainer/coach Foppe de Haan en voetballers van SC Cambuur en SC Heerenveen. Met deze humoristische insteek vragen zij aandacht voor een belangrijk onderwerp: de te grote ecologische voetafdruk. Iedereen heeft een stukje aarde nodig om van te leven. Beschikbaar is 1,6 hectare, we gebruiken echter bijna 5 hectare. Dat staat voor 8 voetbalvelden. De aarde wordt in een hoog tempo opgemaakt.

Bats yn Byld Vleermuizen Tjerkwerd Foto door FMF

Unieke vleermuizenkolonie van Tjerkwerd live te volgen

In Tjerkwerd zit al jarenlang een enorme kolonie meervleermuizen. De vleermuizen wonen in de kerk van het dorp en gebruiken de nok van de kerk als kraamkamer. Voor het project ‘Bats yn Byld’ van de Friese Milieu Federatie (FMF) en Landschapsbeheer Friesland zijn er deze week infraroodcamera’s geplaatst die de kraamkolonie gaan livestreamen. De jongen zijn nét geboren, dus ook de kleintjes kunnen worden gevolgd.  Dankzij de livestream wordt het belang van de vleermuis benadrukt en wordt het bovendien mogelijk om te zien wat voor mysterieuze dingen er in de nok van de kerk afspelen.