Nieuws

Nieuws

Stinzenplanten in Fryslân

Op 21 april 2020 is de nieuwe publicatie Stinzenplanten in Fryslân verschenen. Het is een rijk geïllustreerd boek over verwilderende voorjaarsbloeiers in het historisch groen.

Snel vogels herkennen in je tuin, met de gratis digitale Tuinvogelgids!

Speciaal voor deze dagen waarop we dichtbij huis moeten blijven, heeft Nature2U een gratis digitale Tuinvogelgids uitgebracht.

Bijna 4.700 m2 nieuwe bijenweides in Friesland

Landschapsbeheer Friesland zorgt samen met tientallen vrijwilligers voor bijna 4.700 vierkante meter nieuwe bloemenweides in Friesland. Vrijwilligers zaaien in de maanden maart en april ruim zes kilo Fries bloemzaad van Cruydt-Hoeck. Landschapsbeheer Friesland kon via het landelijke project ‘De Wilde Bijenlinie’ het bloemzaad ter beschikking stellen voor tien zaailocaties.

De scholekster broedt tegenwoordig steeds vaker in de stad

Maart ’20 – De scholekster komt naar de stad, zo blijkt uit waarnemingen van burgers aan het onderzoek scholeksterophetdak.nl naar het broedgedrag. De eerste resultaten zijn bekend en hebben de verwachtingen ruimschoots overtroffen. Bioloog Rafael Martig, samen met Stichting Onderzoek Scholekster initiatiefnemer van het onderzoek: “We zijn erg verrast over het hoge aantal geregistreerde nestlocaties op daken in stedelijk gebied. En verheugd dat zoveel mensen hebben bijgedragen!”

Corona-maatregelen en Landschapsbeheer Friesland

Inmiddels is onze kantoor weer goed bereikbaar. Door de coronamaatregelen werken onze medewerkers op regelmatige basis thuis. Ons reguliere vrijwilligerswerk is de komende tijd nog wel geannuleerd. Betrokkenen van projecten worden geïnformeerd over eventuele maatregelen. Op deze pagina vindt u de e-mailadressen en mobiele nummers van onze medewerkers. 

 

Onze excuses voor het ongemak.

 

Aan de slag met strandnatuur, bomen planten en een biodiverse bodem dankzij de Postcode Loterij

Tijdens het jaarlijks Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij is de Nederlandse natuur driedubbel in de prijzen gevallen. LandschappenNL heeft de aanvraag het Groene Strand gehonoreerd gekregen en is partner bij Plan Boom en Onder het maaiveld. Alle drie de projecten dragen bij aan het herstel van de natuur in Nederland. Als beneficient van de Loterij heeft LandschappenNL 13,5 miljoen euro ontvangen voor natuur en landschap in als provincies. De provinciale Landschappen en provinciale Landschapsbeheerorganisaties zetten dit geld in om natuur en landschap voor nu en in de toekomst te behouden en beleefbaar te maken.

Meer kansen voor biodiversiteit met herstel 47 km elzensingels en houtwallen in Friesland

Het agrarisch cultuurlandschap van Zuidoost-Friesland, de Noardlike Fryske Wâlden, rondom Sint Nicolaasga en op Terschelling wordt gekenmerkt door houtwallen en elzensingels. Deze lijnvormige elementen zorgen voor een aantrekkelijk landschap en zijn belangrijk voor de biodiversiteit. In de afgelopen twee jaar zijn er binnen het grote landschapsherstelproject ruim 47 kilometer aan elzensingels en houtwallen hersteld.

2,8 miljoen van Postcode Loterij om Nederlandse bodem weer gezond te maken

AMSTERDAM, 26 februari 2020 – Natuurorganisatie IUCN NL heeft van de Nationale Postcode Loterij een bijdrage van 2.825.000 euro gekregen voor het project ‘Onder het Maaiveld’. Dit grootschalige project brengt de Nederlandse bodem weer tot leven door bodembiodiversiteit en –beheer te verbeteren met hulp van een label voor bodemkwaliteit. IUCN NL werkt hiervoor samen met het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en Centrum voor Bodemecologie (CSE), De Vlinderstichting, IVN Natuureducatie en LandschappenNL.

Basisgids Stinzenplanten

Stinzenplanten zijn verwilderde voorjaarsbloeiers - knol-, bol- en wortelgewassen - die vanaf de zestiende eeuw zijn ingevoerd in ons land. Van oorsprong groeiden ze rond kastelen, borgen en buitenplaatsen. Sneeuwklokje en bonte krokus zijn bekende voorbeelden, maar ook winterakoniet, holwortel en bostulp behoren tot deze planten. Medio februari verschijnt de ‘Basisgids Stinzenplanten’, een prachtige fotogids voor natuur- en tuinliefhebbers. Deze herkenningsgids brengt voor het eerst alle in Nederland bekende stinzenplanten bijeen.

Kimster doarpsboske

Het Kimsterbosk heeft de voorbije jaren een flinke ‘facelift’ gekregen. Het bos is daardoor voor veel mensen aantrekkelijker geworden om even te wandelen en te genieten van de rust op het robuuste bosmeubilair in het bosprieeltje. Er is zelfs een grote variatie aan fruit te oogsten en vanaf het verhoogde uitkijkpunt kun je een blik werpen op het wijdse uitzicht over het gebied van de Marneslenk.

Paddenscherm staat weer langs de Poostweg

Sinds donderdag 13 februari kunnen padden en salamanders weer veilig de Poostweg te Beetsterzwaag oversteken met hulp van vrijwilligers. Een groep vrijwilligers is donderdagochtend druk aan het werk geweest om het scherm voor amfibieën te plaatsen.

Tel mee op 18 en 19 april met de Nationale Bijentelling

Wat vliegt er in jouw achtertuin? Op 18 & 19 april kan je weer meetellen tijdens de Nationale Bijentelling. Meedoen is makkelijk, ook als je niet zoveel van bijen weet. Alle hulp is welkom, daarom vragen we iedereen om een half uurtje mee te tellen in je tuin, park of op het schoolplein.