Nieuws

Nieuws

Deelnemers gezocht voor herstel agrarisch cultuurlandschap Fryslân

Oude agrarische cultuurlandschappen vertellen de geschiedenis van een streek. Daarnaast zijn ze belangrijk voor de biodiversiteit en natuurvriendelijke oplossingen zoals waterberging en CO2-opslag. Hierdoor kunnen ze een bijdrage leveren aan een duurzame agrarische bedrijfsvoering. Om die reden werkt Landschapsbeheer Friesland samen met de agrarische collectieven aan het herstel van deze cultuurlandschappen.

205 nieuwe soorten sluipwespen

Er zijn veel verschillende soorten sluipwespen. Sommige zijn heel bijzonder en hebben een zeer beperkt verspreidingsgebied. Andere komen algemener voor, maar werden nog niet eerder opgemerkt. In december verscheen een artikel op de website Nature Today over 205 nieuwe soorten, vastgesteld in Nederland en België, waarvan 10% afkomstig uit in de Noardlike Fryske Wâlden.

“Ambitieuze doelen maar zorgen over de uitvoering”

Het nieuwe kabinet legt de lat hoog: tot 2030 worden grote delen van het Nederlandse buitengebied heringericht. “Dat doel is even ambitieus als noodzakelijk”, zegt directeur Pim van der Feltz van Natuurmonumenten: “We moeten ons land zo inrichten dat natuur niet langer de dupe is van hoe we wonen, werken, ons voedsel produceren en onze energie opwekken. Maar de grote vraag is of we de uitvoering georganiseerd krijgen om deze doelen nu echt waar te maken. Onze natuur luistert al te lang naar toekomstmuziek”.

25 jaar steun van de Postcode Loterij

Landschapsbeheer Friesland werkt samen met de Provinciale Landschappen en Landschapsbeheerorganisaties aan het beschermen van natuur en landschap en de betrokkenheid van mensen hierbij. Sinds 1996 zijn we beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij, de grootste goede doelen loterij van Nederland. Dankzij de vele deelnemers aan de loterij ontving LandschappenNL de afgelopen 25 jaar maar liefst € 358,8 miljoen! Mede door deze steun is het mogelijk om natuur en landschap te behouden en terug te geven aan de natuur.

Dennis Worst spreekt over problematiek veenweidegebied

Afgelopen week vond in Joure een symposium plaats over de problematiek rond het veenweidegebied. Het symposium werd georganiseerd door de Werkgroep Cultureel Erfgoed en kende een prachtig programma met sprekers als Pier Vellinga en Henk Folmer.

Veldexcursie Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden organiseert op woensdag 15 september een veldexcursie voor iedereen die meer wil weten over het eeuwenoude coulisselandschap van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. De excursie vindt plaats op woensdagmiddag van 14:00 – 16:00 uur. We verzamelen op het erf van de familie Boersma, Seadwei 3 in Eastermar. Deelname is gratis en aanmelden is verplicht. Trek vooral waterdichte schoenen of laarzen aan!

Wethouder Max de Haan doet mee met veldwerkdag in de Noardlike Fryske Wâlden

Hoe verspreiden de zaadjes van een els? Wat eet een elzenhaantje? Welke beestjes leven er in een sloot? Dit en meer leren de leerlingen van groep 7 en 8 tijdens de veldwerkdag van het lesprogramma ‘Takomst foar in unyk Lânskip’ Noardlike Fryske Wâlden. Tijdens dit programma helpen zij ook de boer, een beheerder van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, met het snoeien van de elzensingels en houtwallen. Op maandag 30 augustus 2021 zagen Max de Haan, wethouder Achtkarspelen en Albert van der Ploeg, voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden hoe de leerlingen van OBS It Holdersnest uit Harkema aan de slag gingen en hielpen zij mee met het snoeien. Dit gebeurde bij de familie Sikkema in Harkema.

Eerste bramen voor Oege Hiddema

Ieder jaar biedt de Commissie Brommels! de eerste bramen aan, aan een persoon die iets bijzonders betekent voor het behoud of de waardering van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden of voor de Wâldpykcultuur. Dit jaar waren de eerste bramen voor Oege Hiddema van Landschapsbeheer Friesland, die zich inzet voor het succesvolle lesprogramma ‘Takomst foar in unyk lânskip’. Oege leerde meer dan 6000 kinderen elzen snoeien. Betty Schotanus van de Commissie Brommels! en ‘brommelsboer’ Conny Bloemhoff zette hem maandag 23 augustus in het zonnetje.

Voorlichtingsprogramma: Inrichting & beheer erfbeplanting

Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw (NIL) en Landschapsbeheer Friesland nodigen eigenaren van (voormalig) boerenerven in het buitengebied van harte uit voor het voorlichtingsprogramma ‘inrichting en beheer erfbeplanting’.

Lezing: historische veenlandschappen in Zuidoost-Friesland

Donderdag 27 mei vindt de lezing 'historische veenlandschappen in Zuidoost-Friesland' plaats. Het is de vierde uit de reeks lezingen van de 'Historische ecologie van de Nederlandse landschappen' die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) dit jaar organiseren. Projecteider Cultuurhistorie Dennis Worst van Landschapsbeheer Friesland, zal aan de hand van historische kaarten en booronderzoek in kerkheuvels het voormalige landschap langs de Linde en Tsjonger reconstrueren.

Meer biodiversiteit rondom het boerenerf

Living Lab Fryslân en Landschapsbeheer Friesland presenteerden op 22 mei, de internationale dag van de biodiversiteit, de inspiratieposter voor meer biodiversiteit rondom het boerenerf. De eerste exemplaren werden overhandigd op twee boeren erven. In Wergea door wethouder Bert Wassink aan familie de Wit. In Holwerd door burgermeester Johannes Kramer aan de familie Broersma. Ook werden er streekeigen bomen en struiken geplant op de erven.

Bomenbezorgdienst gaat Fryslân vergroenen

Vandaag starten Landschapsbeheer Friesland (LBF) en de Friese Milieu Federatie (FMF) met het bezorgen van 3.580 perenbomen door héél Fryslân. Vorig jaar stroomden bestellingen van de bomen binnen vanuit het project Plan Boom. Omdat een afhaalpunt nu niet mogelijk is, hebben de organisaties een bomenbezorgdienst in het leven geroepen. De bezorgdienst levert de bomen op veilige afstand bij mensen voor de deur. Met het project Plan Boom willen de partijen de komende jaren minstens 700.000 bomen in Fryslân planten.