Nieuws

Nieuws

Koploper Erik Kooistra

Koploper Erik Kooistra

“Ik zie het als mijn missie om van iedere Fries een Bourgondiër te maken” Erik Kooistra (44) is eigenaar van acht Jumbo’s in Friesland en van een vestiging in Marknesse. De familie Kooistra uit Bolsward begon al in 1926 met een levensmiddelenwinkel. Erik verklaart dat hij altijd in voedsel geïnteresseerd is geweest:

Doarpen yn 't Grien

LBF ondersteunt groene initiatieven

Het dorp mooier en groener maken of het dorp/de buurt verbinden met de groene omgeving. Dat zijn de doelen van de projecten Doarpen Yn’t Grien en Groene Loper. Op dit moment lopen veel burgers rond met ideeën om dorpen ‘groener’ te maken, de biodiversiteit te vergroten of een nieuw wandelpad aan te leggen door een mooi landschap. Maar hoe start je zo’n groen initiatief? En hoe moet het gefinancierd worden? Landschapsbeheer Friesland helpt dergelijke initiatieven vooruit en gezamenlijk krijgen we de plannen letterlijk van de grond.

Groen Traineeship van start

Groen Traineeship gaat van start!

Bomen zagen, een campagne bedenken om plasticgebruik te verminderen of op een festival vertellen hoe belangrijk natuur en milieu zijn. Zes groene organisaties(Staatsbosbeheer, IVN Natuureducatie, LandschappenNL, Natuurmonumenten, VBNE, Milieudefensie en SoortenNL) hebben de handen ineengeslagen om te starten met een Groen Traineeship. Het traineeship maakt onderdeel uit van maatschappelijke diensttijd dat vanuit de overheid gestimuleerd wordt. Eind januari is de subsidieaanvraag voor een Groen Traineeship goedgekeurd. Het doel is nu om in anderhalf jaar 200 jongeren een plek te geven binnen een groene organisatie.

Werkzaamheden landschapsherstel rondom Sint Nicolaasga van start

Landschapsbeheer Friesland en Agrarisch Collectief It Lege Midden zijn gestart met het herstel van het agrarische landschap rondom Sint Nicolaasga. Binnen deze herstelwerkzaamheden vallen onder andere het aanplanten van bomen en struiken, het herstellen van rasters, het graven/herstellen van poelen en het (gedeeltelijk) afzagen als onderhoudsmaatregel van elzensingels en houtwallen. De bewoners van de omgeving gaan de herstelwerkzaamheden de komende tijd opmerken in het landschap. De herstelperiode duurt tot half maart.

Koploper Catharinus Wierda

Janna van der Meer interviewt iedere twee weken een koploper op het gebied van landbouw en duurzaamheid. “Ik was er aan toe zelf iets te doen en voluit te gaan voor iets waar ik vierkant achter sta.”

Werkzaamheden landschapsherstel start in Opsterland, Oost- en Weststellingwerf en Heerenveen

Landschapsbeheer Friesland en Agrarisch Collectief ELAN Zuidoost-Friesland zijn gestart met het herstel van het agrarische cultuurlandschap in gemeente Opsterland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Heerenveen. Binnen deze herstelwerkzaamheden vallen onder andere het aanplanten van bomen en struiken, het herstellen van rasters, het graven/herstellen van poelen en het (gedeeltelijk) afzagen als onderhoudsmaatregel van elzensingels en houtwallen. De bewoners van de gemeenten gaan de herstelwerkzaamheden de komende tijd opmerken in het landschap. De herstelperiode duurt tot half maart.

Koploper Keimpe van der Kooi

Janna van der Meer interviewt iedere twee weken een koploper op het gebied van landbouw en duurzaamheid. “Als kleine biologische boer moet je altijd naar nieuwe wegen zoeken om te kunnen overleven.”

Koploper Sebastiaan Kuipers

Janna van der Meer interviewt iedere twee weken een koploper op het gebied van landbouw en duurzaamheid. “In de prijs van gangbare producten worden de kosten voor gezondheid, het milieu en de maatschappij niet doorgerekend.”

Koploper Diederik Sleurink

Janna van der Meer interviewt iedere twee weken een koploper op het gebied van landbouw en duurzaamheid.“Het romantische beeld van de man met stok die de hele dag met zijn schaapjes door bos en beemd struint, klopt niet meer.” 

Deltaplan voor biodiversiteit in Nederland: samen natuurverlies ombuigen naar herstel

Een brede maatschappelijke beweging presenteert vandaag haar aanpak voor natuurherstel in Nederland. De deelnemers zijn kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en een bank. Zij laten zien dat we door betere samenwerking en het stimuleren en waarderen van grondgebruikers het biodiversiteitsverlies om kunnen buigen naar herstel. Deze partijen nodigen vandaag nadrukkelijk de rest van Nederland uit om aan te sluiten. Zodat Nederland een voorbeeld wordt van een dichtbevolkte delta waar we natuur en economische ontwikkeling verbinden en onze kwaliteit van leven - en die van toekomstige generaties – borgen.

Presentatie en GroenLunch: De landschapsbiografie in de gemeentelijke omgevingsvisie

Met de komst van het nieuwe omgevingsstelsel gaat er veel veranderen. Bestaande regels gaan op de schop en bijna elke overheid moet een integrale visie op de fysieke leefomgeving opstellen. Aan het opstellen van een omgevingsvisie zijn randvoorwaarden gesteld, maar deze zijn niet altijd concreet en de omgevingsvisie zelf is vormvrij. Dit is aan de ene kant erg flexibel, maar het levert ook vragen op. Want hoe maak je een goede integrale visie? En wanneer ga je aan de slag met de verplichte participatie?

Herstel van landschapselementen Noardlike Fryske Wâlden

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) start samen met drie andere Friese agrarische collectieven en Landschapsbeheer Friesland (LBF) een landschapsherstelproject, delen van de gemeente Smallingerland kunnen hier aan meedoen. Landeigenaren uit het werkgebied van de NFW kunnen binnen dit project elzensingels en houtwallen laten herstellen. De project wordt voor 50% gefinancierd door provincie Fryslân en 50% door het Europese POP3 programma, de totale investering bedraagt 2,6 miljoen euro.