Nieuws

Nieuws

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân

Begin vorig jaar is het project ‘Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân’ gestart. Een samenwerkingsband tussen de zeven Friese Agrarische Collectieven en Landschapsbeheer Friesland. Het project is gericht op het herstel van het agrarische cultuurlandschap in de provincie waarbij gewerkt wordt aan het terugbrengen van waardevolle landschapsstructuren, de biodiversiteit en de identiteit van het landschap.

Wiebe Bouma per 1 maart 2021 kwartiermaker Landschapsbeheer Friesland

De handtekening is gezet: vanaf 1 maart 2021 is Wiebe Bouma Kwartiermaker voor Landschapsbeheer Friesland! Een diep gewortelde passie voor het Friese landschap maakte deze stap voor de geboren Fries ‘gewoon voor-de-hand-liggend’. Wiebe Bouma heeft zijn roots in It Bildt (ja hij spreekt ook Bildts), is afgestudeerd in Tuin- en Landschapsinrichting (Velp) en heeft inmiddels 20 jaar ervaring als projectleider en leidinggevende in ingenieurswerk bij verschillende bureaus.

Nadine de Ruiter

Ruim 350 leerlingen aan het werk in natuurgebieden en agrarisch landschap

In de afgelopen periode hebben ruim 350 basisschoolleerlingen uit Heerenveen en Opsterland gezaagd en gesnoeid in houtwallen in het agrarische landschap of in een natuurgebied. Dit beheerwerk tijdens de biologiedagen is een hele belevenis op zich, maar de dagen zijn op meerdere manieren leerzaam. Naast het werk gaan leerlingen tijdens de veldopdrachten op zoek naar verschillende dier- en plantsoorten en leren op deze manier alles over biodiversiteit in natuurgebieden of het agrarische landschap.

Bijna 1.000 kinderen maakten kennis met het landschapsbeheer in de Noardlike Fryske Wâlden

In Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden onderhouden 583 boeren en particulieren het bijzondere coulisselandschap. Afgelopen maand kregen zij hulp bij het snoeien van de bovenbouwleerlingen van basisscholen in Noordoost-Friesland als onderdeel van het educatieproject ‘Takomst foar in unyk Lânskip’. Op maandag 28 september kregen de kinderen van CBS De Arke bij boer Jan Zeinstra in Noardburgum extra hulp met het snoeien van wethouder Max de Haan (Achtkarspelen). Vandaag gaat de laatste groep bij een boer aan de slag.

Gedeputeerde en wethouders helpen leerlingen met snoeien tijdens educatieproject Noardlike Fryske Wâlden

Als kinderen op jonge leeftijd hun omgeving leren kennen en waarderen, dan is de kans groot dat ze er later meer rekening mee houden en zich er zelfs actief voor in gaan zetten. Met het educatieproject ‘Takomst foar in unyk Lânskip’ leren sinds 2008 ieder jaar bijna duizend bovenbouwleerlingen van basisscholen in Noordoost-Friesland hun eigen, bijzondere omgeving kennen: Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden.
Vandaag hielpen gedeputeerde Douwe Hoogland en wethouders Felix van Beek (Smallingerland), Gerben Wiersma (Dantumadiel) en Esther Hanemaaijer (Noardeast-Fryslân) de kinderen van groep 7 van IBS ’t Pompeblêd uit De Westereen met het snoeien van de houtwallen en elzensingels als onderdeel van dit educatieprogramma.

Meervleermuis in Franeker

Grote kraamkolonie meervleermuizen in spouwmuur Franeker

Bewoners van een huis in Franeker hebben bijzondere medebewoners. In de spouw van een aangebouwd atelier zit een flinke kraamkolonie meervleermuizen. Ondanks enige overlast wordt de kolonie in de spouw door de bewoners geaccepteerd. Landschapsbeheer Friesland helpt de eigenaren van het pand en de buren met het verhelpen van de overlast die vooral bestaat uit kleine keuteltjes op vensterbanken en op de binnenplaats van de aangrenzende woning. Er zijn al maatregelen genomen om de mest op te vangen zonder het klimaat in de spouw te verstoren. Dat werkt op zich goed maar naar nu blijkt vraagt het nog wel enige uitbreiding.

Lancering Friese voetafdruk

Lancering campagne Friese Voetafdruk donderdag 18 juni

Onder het motto ‘Wij willen minder voetbalvelden’ openen jeugdspelers van de Grouster Amateur Voetbal Club (G.A.V.C.) aanstaande donderdag de campagne De Friese Voetafdruk. Zij doen dit samen met voormalig topvoetbaltrainer/coach Foppe de Haan en voetballers van SC Cambuur en SC Heerenveen. Met deze humoristische insteek vragen zij aandacht voor een belangrijk onderwerp: de te grote ecologische voetafdruk. Iedereen heeft een stukje aarde nodig om van te leven. Beschikbaar is 1,6 hectare, we gebruiken echter bijna 5 hectare. Dat staat voor 8 voetbalvelden. De aarde wordt in een hoog tempo opgemaakt.

Bats yn Byld Vleermuizen Tjerkwerd Foto door FMF

Unieke vleermuizenkolonie van Tjerkwerd live te volgen

In Tjerkwerd zit al jarenlang een enorme kolonie meervleermuizen. De vleermuizen wonen in de kerk van het dorp en gebruiken de nok van de kerk als kraamkamer. Voor het project ‘Bats yn Byld’ van de Friese Milieu Federatie (FMF) en Landschapsbeheer Friesland zijn er deze week infraroodcamera’s geplaatst die de kraamkolonie gaan livestreamen. De jongen zijn nét geboren, dus ook de kleintjes kunnen worden gevolgd.  Dankzij de livestream wordt het belang van de vleermuis benadrukt en wordt het bovendien mogelijk om te zien wat voor mysterieuze dingen er in de nok van de kerk afspelen. 

Fusie Landschapsbeheer Friesland en It Fryske Gea

Samenwerking voor het Friese landschap

Vereniging It Fryske Gea en Stichting Landschapsbeheer Friesland hebben besloten om per 1 januari 2021 intensief samen te gaan werken. It Fryske Gea schakelt Landschapsbeheer voortaan in voor landschapsbeleid en -beheer. Daarnaast gaan de organisaties hun ondersteunende diensten delen. De samenwerking wordt beklonken met een bestuurlijke fusie, waarbij het bestuur van It Fryske Gea tevens het bestuur van de Stichting Landschapsbeheer Friesland wordt. Met het bundelen van de krachten kunnen de organisaties beter opkomen voor de belangen van het Friese landschap.

Elzensingellandschap

Natuurmonumenten en LandschappenNL: Kabinet moet advies Remkes meenemen in herziening wetsvoorstel

Het langverwachte advies van de Commissie Remkes biedt een realistische uitweg uit de stikstofimpasse en geeft uitzicht op daadwerkelijk natuurherstel. Dat concluderen Natuurmonumenten en LandschappenNL vandaag in reactie op het lange termijn advies voor het stikstofbeleid. De commissie stelt dat natuur en economie alleen kunnen herstellen bij een halvering van de stikstofuitstoot. Ook moet het kabinet stevig inzetten op meer robuuste natuur in Nederland. Het advies staat in contrast met het huidige wetsvoorstel van minister Schouten, dat volgens de organisaties te vrijblijvend, onduidelijk en ontoereikend is. Natuurorganisaties vinden daarom dat minister Schouten terug naar de tekentafel moet.

Broedvogelmonitoring 'Open Akker'

In het uiterste zuidoosten van Friesland – rond de dorpen Fochteloo en Oosterwolde – bestaat het agrarisch landgebruik uit een mix van akkerbouw en veeteelt. ELAN zuidoost Friesland is dit jaar begonnen met het agrarisch natuurbeheer van een aantal akkers. Percelen of randen daarvan worden ingezaaid met bloemen, granen, klaver en luzerne. In het broedseizoen komen er veel insecten op de bloemen af en vormen voedsel voor de vogels, die in of in de nabijheid van de percelen broeden. De granen bieden in het najaar voedsel voor overwinteraars.  

Natuerlik Ferskaat mei de Mienskip biodiversiteit

Iepen Mienskipsfûns geeft bijdrage aan Natuerlik Ferskaat

Het project ‘Natuerlik Ferskaat mei de Mienskip’ heeft dit voorjaar een bijdrage gekregen van 75.000 euro van Iepen Mienskipsfûns. Hiermee kreeg het project de grootste bijdrage van het fonds.