Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Herstel en versterken landschap droge dooradering Fryslân

Introductie, financiering en doelen

De Provincie Friesland en het ELFPO (Europees Landbouwfonds voor PlattelandsOntwikkeling) hebben middelen beschikbaar gesteld om landschapselementen op te knappen of aan te leggen. Deze middelen zijn aangevraagd in het herstelproject landschap droge dooradering door vier agrarische collectieven: ELAN, Noardlike Fryske Wâlden, Waddenvogels, It Lege Midden; en Landschapsbeheer Friesland.

Logo Europees Landbouwfonds voor Plattelands Ontwikkeling

Het doel van het project is het herstellen en het versterken van het landschap in vier gebieden in Friesland. Dit zijn De Noardlike Fryske Wâlden, Zuidoost Friesland, Terschelling en rondom Sint Nicolaasga.

Dit gebied is grofweg het deel van de provincie waar houtwallen en singels voorkomen of- kwamen. Op de kaart hieronder kunt u zien of uw percelen door de provincie aangemerkt zijn als leefgebied (de oranje arcering). Als u op kaart hieronder klikt, komt u op een kaart terecht van een externe website. Rechts bovenaan op deze kaart is een zoekfunctie beschikbaar zodat u op uw adres kunt zoeken.

Kaart waar zijn de herstelwerkzaamheden

Aanmelden voor het project

Liggen uw percelen in het gearceerde gebied (zie afbeelding hierboven) en voldoet u aan de voorwaarden per deelgebied (zie hieronder; Sint Nicolaasga, Terschelling, Noordoost-Fryslân of Zuidoost-Fryslân), dan kunt u zich voor het project aanmelden. Dit kunt u doen via dit aanmeldformulier. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Greetje Mast, projectleider subsidies en organisatie (06 51327117).

Het project

Per deelgebied is er een aanpak voor het herstellen van de landschapselementen. Klik op het gebied waar u woont of percelen heeft/gebruikt voor meer informatie.

Het landschap rondom het dorp Sint Nicolaasga is uniek in het werkgebied van collectief It Lege Midden. Het gebied is een hoger gelegen deel van de gemeente De Fryske Marren en de bodem bestaat uit zand, waardoor er opgaande beplanting als elzensingels aanwezig zijn.

Terschelling is het enige Waddeneiland met elzensingels en daarmee een uniek landschap. Dit is door de provincie onderkend door ook voor Terschelling middelen beschikbaar te stellen om met de elzensingels aan de slag te gaan. Sinds 2015 konden eigenaren hun elementen aanmelden voor een beheervergoeding via ANV Waddenvogels.

In noordoost Friesland is Agrarisch collectief Noardlike Fryske Wâlden actief. Dit collectief dat onder andere wordt gevormd door de oudste agrarische natuurvereniging van Nederland, is al vele jaren actief in het singellandschap.

In Zuidoost Friesland is Agrarisch collectief ELAN actief. Er zijn vanuit ELAN beheerregisseurs op pad om deelnemers voor dit project te werven. Die focussen voornamelijk op de agrariers in het gebied. Maar ook voor particulieren zijn er mogelijkheden om deel te nemen.

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora